...
Beritan Onuk-Mimoza Kadın Derneği
Cinsiyet temelli şiddet ve şiddet türleri nedir?

Cinsiyet temelli şiddet, dünya çapında yaygın bir insan hakları ihlalidir. Cinsiyet temelli şiddetin kökenleri karmaşıktır ve birçok faktörün etkileşimini içerir. Toplumsal cinsiyet normları, güç dengesizlikleri, ekonomik faktörler ve kültürel inançlar, bu şiddetin sürdürülmesinde rol oynayan etmenler arasındadır. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, genellikle güç dengesizlikleri, cinsiyet normları, kültürel inançlar ve toplumsal yapıdaki eşitsizliklerle ilişkilidir