Çeviri

Yerinden Edilmiş ve Dağılmış: Arap Ortadoğusu ve Kuzey Afrika'dan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Aktivistleri
Carmen Geha

Kadınlar ve toplumsal cinsiyet aktivistleri göçmen, mülteci veya sığınmacı olarak yeniden yerleşebildiklerinde, yeni bir bağlama uyum sağlama konusunda sosyal ve psikolojik baskılarla karşı karşıya kalıyorlar. Mülteciler giderek artan bir şekilde - ve ara sıra - yaklaşan zorla geri dönüş tehdidiyle de karşı karşıya kalıyor. Göçmenler işlerini kaybetme riskini göze alamazlar veya ne tür işler alacakları konusunda telaşlı olamazlar çünkü çalışma izni olmadan eve döndüklerinde de ilk sırada yer alacaklardır. Göçmenler ve mülteciler için cinsiyete göre üç durak vardır; özellikle de yolculuğa şiddet ve zulümden kaçan aktivistlerin bakış açısından bakıldığında

Venezuelalı kadınlar, feminizm ve halk iktidarının inşası
Capire

Venezuelalı kadınlar, içinde bulundukları bölgesel koşulların ötesinde, yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı mücadele alanlarında örgütleniyorlar. Bu topluluk çalışması deneyimlerinden biri de Dönüşüm, Kadın, Topluluk, (TRAMUCO) Kooperatif Üretim Birliği. 2023 yılında kurulan kolektifin 45 kadın üyesi Antímano, La Vega, Sucre, Altagracia, San Agustín, Coche ve Valle mahallelerinde toplum temelli, katılımcı bir katı atık yönetim sistemi örgütlüyor. Bu kadınların yürüttüğü özyönetim esaslı çalışma, cam, kâğıt ve plastiği yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor; bu atıklar sıkıştırılarak sanayi sektörüne satılıyor ya da yeni ürünlere dönüştürülerek ticareti yapılıyor ve kendi topluluklarında dağıtılıyor

Feminizm ve ekoloji: Aynı mücadele mi?
Marijke Colle

Gelecek korkusu ve barışçıl ve yeryüzüne saygılı başka bir dünya vizyonu önermenin aciliyeti, 80'li yıllardaki kadın direniş eylemlerinin arkasındaki itici güçtü. Bugün ekolojik mesele, iklim değişikliği bilinciyle birlikte aramızda merkezi bir konuma gelmiştir. Aynı zamanda kadınlar, feminist mücadelelerin tükenmediğini, Me too hareketinin gündeme getirdiği kadına yönelik şiddetin birçoğu için hala çok gerçek olduğunu çok net bir şekilde algılıyorlar. Kadın-erkek ilişkisinin şiddeti, tıpkı doğaya uygulanan şiddet gibi, kapitalist ve ataerkil toplumumuzda çok derindir

Cinsiyetlendirilmiş şehir
Buildings Cities

Eşitsizliğin pek çok nedeni olmakla birlikte, kadınların yerel yönetim kurumlarında ve kentsel tasarım kararlarında yeterince temsil edilmemesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alan kentsel ve belediye politikaları için hesap verebilirlik mekanizmalarının yetersiz olması önemli bir faktördür. Örneğin, dünya genelinde kadınlar, belediye başkanlarının %5'inden azını ve belediye meclis üyelerinin sadece %20'sini oluşturmaktadır

Kadına yönelik şiddeti sona erdirmenin 10 yolu
Un Women

Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek herkesin işidir. Dünyanın dört bir yanındaki feminist hareketler ve savunucularla dayanışmanızı gösterin. İster deneyimli bir aktivist olun ister yeni başlıyor olun, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için şimdi harekete geçmenin on yolunu burada bulabilirsiniz

İran'da Kürt kadınların karşılaştığı çifte ayrımcılık
Alessandra Bajec

Kürt kadınlarının on yıllar boyunca İran'da ‘kadın özgürlüğü’ ve ‘Kürt özgürlüğü’ mücadelesinde oynadıkları merkezi role dikkat çekerek, aşırı dinci liderler tarafından dayatılan kadın düşmanı politikalara karşı birleşik bir savaşta diğer tüm kadınların yanında durduklarını belirtti

Ataerkillik kadınları bölüyor mu? Dayanışmanın önemi
Damini Mehta

 

Daha fazla başarı yaratmak için birbirlerine yardım edebilmeye dayanan bu dayanışma ve kolektifleşme ekosistemi sadece bireye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ataerkilliğin zehirli ekosistemiyle doğrudan bir karşıtlık oluşturur ve ona meydan okur

Sistemik krizlerle mücadele etmek ve toplumu değiştirmek için halkların entegrasyonu
Karin Nansen

Doğayı pazarda alınıp satılabilen birimlere dönüştüren indirgemeci görüşlere ve doğanın özelliklerinin hizmete dönüştürülmesine direnerek, halklarımızın hem kırsal hem de kentsel sınırları aşan toprakları üzerindeki gücünü ve kontrolünü güçlendirmek bu mücadelede esastır

Feminizm Halkların Bütünleşmesi İçin Köprüler Kurar
Alejandra Angriman

Karşılaşılan zorluklar sadece bu siyasi alanlardaki tüm öznelere nüfuz eden çoklu eşitsizlikleri, maduniyetleri ve hiyerarşileri ifşa etmekten ibaret değildir. Bölgesel entegrasyonu sömürgecilik karşıtı ve tabandan gelen feminist bir perspektiften analiz etmek, yaşanmış deneyimlerle ilgili bir perspektife saplanıp kalmak anlamına gelmiyor, aksine bu entegrasyon süreçlerine meydan okuyan yeni sorular formüle etmek için gerekli çabayı göstermek anlamına geliyor

Türkiye'nin Kürt karşıtı baskıları Ortadoğu'daki kadınları nasıl tehdit ediyor?
Meghan Bodette

Türkiye'nin Kürt oluşumlarına yönelik hem siyasi hem de askeri müdahaleleri, etkilenen bölgelerdeki kadınların temsilini sürekli olarak yüzde 10'un altına düşürüyor. Her iki durumda da Kürt siyasi aktörlerin cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete dayalı şiddete karşı uyguladığı yasa ve politikalar, Türk yetkililer ve onların müttefikleri tarafından sistematik olarak kaldırılmış ve kadın kurumları ya yok edilmiş ya da kapatılmıştır

Hevrîn Xelef ve demokratik ulus ruhu
Azize Aslan

Hevrîn Xelef bir eşbaşkan olarak karşımda gülümsüyordu; bu kuşkusuz Rojava'daki tüm kadınların gözlerinde ve yüzlerinde gördüğüm zafer gülümsemesiydi; ataerkilliği yerle bir eden bu onurlu gülümseme

Direniş olarak Kürt dansı: Govend'den baleye
Wan Issa

Kürtlerin yaşadıkları zulümler yadsınamaz, ancak kültürleri, folklorları ve mirasları, onlarca yıldır yaşadıkları trajedi ve şiddetin toplamından çok daha güçlü ve büyüktür. Dans, Kürtler için güçlü bir direniş, mücadele ve hayatta kalma biçimi olmuştur. Kürtler dans edebildikleri sürece direnebilirler

Taliban'ın Afganistan'daki 'cinsiyet ayrımcılığının' iki yılı
Belquis Ahmadi

Taliban, kadınların evlerinin mahremiyetinde ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğini dikte ediyor, hatta müzik dinlemeyi bile yasaklıyor. Sonuç olarak Afgan kadınları korku, endişe, öfke, çaresizlik, uykusuzluk, öz saygı eksikliği ve intihar ve kendine zarar verme düşünceleri gibi ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır

Jin Jiyan Azadî: Kürdistan'ın 4 parçasında direnen Kürt kadınları
Shilan Fuad Hussain

Jin, Jiyan, Azadî'nin tüm amacı bu ifadeyi dünyanın her dilinde evrensel bir mesaj haline getirmek olduğundan, ifadeyi ortaya atan Kürt hareketi buna itiraz etmedi. Ancak, bu mesajı ödünç alanların, minnettarlıklarından ötürü, en azından orijinal kaynağını ve bu denklemi formüle etmek için verilen onlarca yıllık mücadeleyi, acıyı ve hapsedilmeyi kabul etmeleri umulurdu

Meryem Ebu Dakka: Filistin'e dönüş yolculuğu
Capire

Güneş ne zaman doğacak? Çığlık atmak ve dünyayı sesimle doldurmak istiyorum... Bu sessizliğe dayanamıyorum, herkes Filistin'e geri döneceğimi bilmeli. Saatler hareketsiz sonsuzluklar gibi geçiyordu ve annemin yüzü karşımdaydı ve gitmeme izin vermiyordu