Çeviri

İran'da Kürt kadınların karşılaştığı çifte ayrımcılık
Alessandra Bajec

Kürt kadınlarının on yıllar boyunca İran'da ‘kadın özgürlüğü’ ve ‘Kürt özgürlüğü’ mücadelesinde oynadıkları merkezi role dikkat çekerek, aşırı dinci liderler tarafından dayatılan kadın düşmanı politikalara karşı birleşik bir savaşta diğer tüm kadınların yanında durduklarını belirtti

Ataerkillik kadınları bölüyor mu? Dayanışmanın önemi
Damini Mehta

 

Daha fazla başarı yaratmak için birbirlerine yardım edebilmeye dayanan bu dayanışma ve kolektifleşme ekosistemi sadece bireye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ataerkilliğin zehirli ekosistemiyle doğrudan bir karşıtlık oluşturur ve ona meydan okur

Sistemik krizlerle mücadele etmek ve toplumu değiştirmek için halkların entegrasyonu
Karin Nansen

Doğayı pazarda alınıp satılabilen birimlere dönüştüren indirgemeci görüşlere ve doğanın özelliklerinin hizmete dönüştürülmesine direnerek, halklarımızın hem kırsal hem de kentsel sınırları aşan toprakları üzerindeki gücünü ve kontrolünü güçlendirmek bu mücadelede esastır

Feminizm Halkların Bütünleşmesi İçin Köprüler Kurar
Alejandra Angriman

Karşılaşılan zorluklar sadece bu siyasi alanlardaki tüm öznelere nüfuz eden çoklu eşitsizlikleri, maduniyetleri ve hiyerarşileri ifşa etmekten ibaret değildir. Bölgesel entegrasyonu sömürgecilik karşıtı ve tabandan gelen feminist bir perspektiften analiz etmek, yaşanmış deneyimlerle ilgili bir perspektife saplanıp kalmak anlamına gelmiyor, aksine bu entegrasyon süreçlerine meydan okuyan yeni sorular formüle etmek için gerekli çabayı göstermek anlamına geliyor

Türkiye'nin Kürt karşıtı baskıları Ortadoğu'daki kadınları nasıl tehdit ediyor?
Meghan Bodette

Türkiye'nin Kürt oluşumlarına yönelik hem siyasi hem de askeri müdahaleleri, etkilenen bölgelerdeki kadınların temsilini sürekli olarak yüzde 10'un altına düşürüyor. Her iki durumda da Kürt siyasi aktörlerin cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete dayalı şiddete karşı uyguladığı yasa ve politikalar, Türk yetkililer ve onların müttefikleri tarafından sistematik olarak kaldırılmış ve kadın kurumları ya yok edilmiş ya da kapatılmıştır

Hevrîn Xelef ve demokratik ulus ruhu
Azize Aslan

Hevrîn Xelef bir eşbaşkan olarak karşımda gülümsüyordu; bu kuşkusuz Rojava'daki tüm kadınların gözlerinde ve yüzlerinde gördüğüm zafer gülümsemesiydi; ataerkilliği yerle bir eden bu onurlu gülümseme

Direniş olarak Kürt dansı: Govend'den baleye
Wan Issa

Kürtlerin yaşadıkları zulümler yadsınamaz, ancak kültürleri, folklorları ve mirasları, onlarca yıldır yaşadıkları trajedi ve şiddetin toplamından çok daha güçlü ve büyüktür. Dans, Kürtler için güçlü bir direniş, mücadele ve hayatta kalma biçimi olmuştur. Kürtler dans edebildikleri sürece direnebilirler

Taliban'ın Afganistan'daki 'cinsiyet ayrımcılığının' iki yılı
Belquis Ahmadi

Taliban, kadınların evlerinin mahremiyetinde ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğini dikte ediyor, hatta müzik dinlemeyi bile yasaklıyor. Sonuç olarak Afgan kadınları korku, endişe, öfke, çaresizlik, uykusuzluk, öz saygı eksikliği ve intihar ve kendine zarar verme düşünceleri gibi ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır

Jin Jiyan Azadî: Kürdistan'ın 4 parçasında direnen Kürt kadınları
Shilan Fuad Hussain

Jin, Jiyan, Azadî'nin tüm amacı bu ifadeyi dünyanın her dilinde evrensel bir mesaj haline getirmek olduğundan, ifadeyi ortaya atan Kürt hareketi buna itiraz etmedi. Ancak, bu mesajı ödünç alanların, minnettarlıklarından ötürü, en azından orijinal kaynağını ve bu denklemi formüle etmek için verilen onlarca yıllık mücadeleyi, acıyı ve hapsedilmeyi kabul etmeleri umulurdu

Meryem Ebu Dakka: Filistin'e dönüş yolculuğu
Capire

Güneş ne zaman doğacak? Çığlık atmak ve dünyayı sesimle doldurmak istiyorum... Bu sessizliğe dayanamıyorum, herkes Filistin'e geri döneceğimi bilmeli. Saatler hareketsiz sonsuzluklar gibi geçiyordu ve annemin yüzü karşımdaydı ve gitmeme izin vermiyordu

Engelli kadınlar ve ötekileştirme: Yasalarımız engelli dostu mu?
Anchal Bhateja

Tecavüz davalarında ideal mağdurların inşası, paternalizm ve ataerkillik koktuğu için zaten çok sorunludur. Ayrıca, mağdurların deneyimlerini, algılarını, tepkilerini ve ifadelerini genelleştirdiği için de sorunludur, çünkü bunlar son derece bireysel ve özeldir. Engelli kadınların söz konusu olduğu vakalarda bu durum iki kat daha sorunlu hale gelmektedir, zira "ideal" sağlam vücutlu mağdur standartları, sağlam vücutlu olmayan mağdurlara dayatılmaktadır

İstismar ve şiddetle mücadele eden engelli bedenler: #EngelliKadınlarİsyanEdiyor
Anusha Misra

İdeal engelli kadının klişeleşmiş fikrine uymalıyım; iddiacı olmayan, "iyi", sessiz ve itaatkâr bir kız olmalıyım. Burada kadın değil, engelli bir kız diyorum çünkü bizler kadınlığın temel yönlerinden, engelli kadınlık kavramından mahrum bırakıldık ve duyulmayan marjinal feminist sesler denizinde kaybolduk

Her şey mümkündü: Leyla Mustafa'yı hatırlamak
Jin Dergi Ekibi

Şehrin "bir moloz ve mayın bahçesi" olduğunu söyleyen Nureddin, "Leyla Mustafa, Rakka Konseyi'nin tüm komite ve ofislerindeki idari personeliyle birlikte, neredeyse hiç imkanı olmayan Rakka şehrine yeniden hayat ve ruh kazandırmak için altyapı ve temel hizmetleri rehabilite etti ve insanları evlerine geri döndürdü...

Türkiye'de deprem felaketinin artçı şoklarını en çok kadınlar hissediyor
Natalie Sauer

Türkiye gibi yılda birden fazla felaketin yaşandığı ülkelerde, araştırmalar kadınların devlete olan güveninin zaman içinde azalacağını göstermektedir. Buna devlet kurumlarına duydukları güvenin yanı sıra siyasi liderler, partiler ve parlamento gibi yönetimde söz sahibi olanlara duydukları güven de dahildir
 

Toplumsal cinsiyet eşitliği çabaları iklim değişikliğini dikkate almalı
Emily Ragus

Bir afet sonrasında kız çocuklarının ve kadınların ölme olasılığı daha yüksektir ve zorla evlendirilme, cinsel şiddet ve yoksullukla karşılaşma olasılıkları daha fazladır