Yazı
Yazı
Demokratik siyaset
Havar Derya

Özgürlük, demokrasinin varlık koşullarının başta gelenidir. Yani demokrasi ya özgürlükle beraber olacaktır ya da biçimsel kalıp gerçek anlamını taşıyamayacaktır

Çeviri
Yası tutulamayanlar; Kürt kadın kolberler
Gordyaen Benyamin Jermayi

"Kadın Kolberlerin yaşamları gözlemlendiğinde, cinsiyet kimlikleri, milliyetleri, dinleri ve sosyal sınıflarının onları nasıl sistem tarafından yaşamları önemsiz, ölümleri ise Judith Butler'ın deyimiyle 'yas tutulamaz' olarak görülen alt sınıf vatandaşlar safına ittiği görülüyor. (...) Kürt kadın Kolberlerin ölümleri ve yaralanmaları, çektikleri acılar ve maruz kaldıkları baskılar, hayatları bu kadar yüksek düzeyde görünmezlik ve yokluğa maruz kalırken nasıl yas tutmaya değer olabilir?"

Çeviri
Namibya'da kültür, devlet ve din arasında cinsiyete dayalı şiddetle yüzleşme
Jermine April

Yapısal şiddet kültür, din ve devlet tarafından pekiştirilen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklanmaktadır. Kültürel ve dini kurumlar ideolojiler ve uygulamalar yoluyla yapısal şiddeti normalleştirirken, siyasi ve hukuki söylemler de dini ve kültürel inançlara dayanan ataerkilliği desteklemektedir