...
Rojda Yıldız
Cumhuriyetin ideallerinden uzak, kendi yolunu seçmek

Yürütülen bu asimilasyon politikası zaman içerisinde sadece kısmi şekiller değiştirmiş Haydi Kızlar Okula, Kardelenler gibi projelerle Türk toplumunda sürekli bir kurtarılması gereken mağdur Kürt kadın imgesi yaratılmıştır. Bu imge sadece politikanın konusu değil, edebiyatın, filmlerin, dizilerin konusu olmuş, bu imaj düzenli olarak yeniden yeniden üretilmiştir

Kürt Kadınların Yerel Yönetim Deneyiminin Kadın Mücadelesindeki Yeri

Kadının özgürleşmesi sorunu elbette salt yerel yönetimlerde kadınların olması ile çözülecek bir sorun değil ki mevcut ataerkil sistemin en iyi ihtimalle önümüze koyduğu opsiyon bu oluyor. Kürt kadınların bu deneyimini biricik ve değerli kılan şey kadın özgürlük mücadelesinin kodları ve felsefesi ile bu alanı örgütlemiş olması ve bu alanın temeline nasıl özgürleşeceğiz sorusunu yerleştirmiş olması

 

Kurdu mu yurdu mu; Cinsini sevmek

Birbirimizi sevmediğimiz yalan, birbirimizin kurdu olduğumuz yalan, bizleri çok daha kolay öldürebilmek, daha kolay zapt u rapt altına alabilmek, kadın mücadelesinin önünü kesip erkekliği yaşatabilmek için erkek egemenliğinin ürettiği ideolojik bir argümandır kadınların kadınlarla olan ilişkisinin kötü olduğunu yaymak

Lozan ve sonrası Kürtler; yanlış tarih doğru yaşanmıyor

Şark Islahat Planı’nın özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik bu maddesi, asimilasyonun kimler üzerinden yürütüleceğinin en açık ibaresi olmuştur. Bunun en sert uygulandığı mekân ise Dersim coğrafyası olacaktır

Nedir toprak, üzerinde insanca bir yaşam yoksa?

Bugün göçmenliği tartışırken yeri/yurdu/toprağı yeniden tartışmak gerekiyor. Kim doğduğu, bildiği, tanıdığı, köklerini saldığı coğrafyayı bırakmak ister ki? Hele ki kadınlar…

Suda Doğum

Hafızası, geçmiş direnişleri unutturulmayan çalışılan toplum önce duygu olarak pasifize edilmeye çalışılıyor ki direnecek gücü, motivasyonu kalmasın kimsenin. Oysa hatırlamak gerek; hiçbir toplumsal mücadele ve onun araçları tarihin hiçbir döneminde kolay olmadı

Emeği kapitalizmden kurtarmak

Tüketimin kadınlaştırıldığı ve evin bir tüketim mekanı olarak ele alındığı kapital örgütlenmeye karşı evin yeniden üretim mekanı olarak ele alınması ve yaşamsal bağının yeniden kurulması, emeğin yaşamın her alanında anlam dünyasından kopartılan bağlamının yaşam lehine yeniden inşası ile mümkün olabilir

Başka bir sağlık mümkün

6 Şubat Maraş depremleri bedenlerimizden bihaber olduğumuzu gösteren en acı olaylardan biri oldu. Sağlığın tamamen piyasalaştırıldığı ve “uzman”lar eline bırakıldığı dünyada kurtarılmayı bekleyen bedenlere müdahale edebilmek hepimizin en uzak olduğu meselelerden biriydi
 

Borcun feminist reddi; yaşamak, özgür ve borçsuz olmak istiyoruz!

Herhangi bir banka sistemine kayıtlı olmamak, yardım da alamamak anlamına geliyor. Öyle ki banka sistemine kayıtlı olmak bugünlerde 'makul vatandaş' olmanın getirdiği en somut kanıtlardan biri

Kurtlar yedi ölülerimizi, gerisi lafügüzaf

Kullar Köyü, 2.500 nüfuslu. 150 kişi, dondurucu soğukta enkazın altında günlerce kurtarma ekibini bekledi. Üçüncü gün gittiğimizde, bütün acıların ortasında dolanan fısıltılar, şehrin üstüne çöken sessizliğe başka bir dehşeti daha anlatıyordu; 'Kullar’da kurt köye inmiş'