...
Çiğdem Göksoy - Mimoza Kadın Derneği
İstanbul Sözleşmesi'nin çıkış noktası

Kürt kadın hareketi hem kimlik hem de cins mücadelesi verirken aynı zamanda feminist hareketlere hem teorik hem de pratik anlamda zenginlik katmıştır. Kürt kadın hareketinin kazanımları feminist hareketlerin daha kapsamlı, dirençli ve kapsayıcı olmasında etkili olmuştur

Cemaatler kıskacında kadın mücadelesi ve 6284

6284 sayılı Kanun, modern hukuk sisteminin bir parçası olarak görülür ve bazı cemaatler tarafından bu sistem, Batılı değerlerin bir yansıması olarak kabul edilir. Bu cemaatler, dini ve kültürel değerlerle uyumlu olmayan herhangi bir yasal düzenlemeye karşı çıkabilirler. Kadınların bağımsızlığı ve şiddetten korunması gibi konular, bu değerlerle çatıştığında, cemaatler yasayı bir tehdit olarak görmektedirler

Eşitlik mücadelesinde 8 Mart

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyüyerek, büyüterek erkek-devlet sisteme karşı direnmeye devam edeceğiz. Biz kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde elimizden alınan haklarımız ve umutlarımızı yeniden alana kadar erkek-devlet sistemle mücadelemiz hep diri olmaya devam edecek