Yazı
Yazı
Şimdi kadın ittifakıyla demokratik yeni yaşamı inşa zamanı
Canan Çalağan

Bir yanda mevcut sistemden beslenen ve onu yeniden üreten erkek egemen otoriter iktidar yapıları ve devletler diğer yanda yerelden evrensele özgün renkleriyle dalga dalga büyüyen kadın özgürlük mücadelesi, içinden geçtiğimiz tarihsel momenti en iyi tarifleyen tablo budur

Yazı
Eşit ve özgür bir dünya için mücadele eden kadınlar
Delal Erol

Her bir kazanımı, irili ufaklı her bir eylemi, yasayı, hakkı kadınların daha sebatkar ve militan istemlerle savunduğu bu yüzyılda çok daha fazlasını, tüm kazanımlarımızın garantisinin biz olduğumuz sınıfsız, sömürüsüz bir dünyayı kurabiliriz

Yazı
Kürt kadın hareketi ve kadın ittifakı politikaları
Dilan Dirayet Taşdemir

Mücadele ettiğimiz küresel ataerkil sistem oldukça örgütlü hareket etmektedir. Öyleyse bizim de kendimizi en az onun kadar, hatta daha fazla örgütlü kılmamız gerekmektedir. Bunun içinse parçalılıkları aşacak, kadın mücadeleleri ortaklaştıracak, kadının kolektif anlam, karar ve eylem gücünü açığa çıkaracak yeni bir bakışa ve ilişkiye ihtiyaç vardır
 

Çeviri
Ataerkillik kadınları bölüyor mu? Dayanışmanın önemi
Damini Mehta

 

Daha fazla başarı yaratmak için birbirlerine yardım edebilmeye dayanan bu dayanışma ve kolektifleşme ekosistemi sadece bireye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ataerkilliğin zehirli ekosistemiyle doğrudan bir karşıtlık oluşturur ve ona meydan okur

Yazı
Yaşını Gösteren Kadınlar- Yaşlanmanın Feminist Deneyimi
Hülya Osmanağaoğlu

 

Ben yaşlılıkla kendi başıma mücadele ediyorum birçok kadın gibi, feminist bakış açım bu mücadelemi güçlendiriyor ama o kadar…