...
Öznur Değer
Özel savaşın son aparatı: Kanıksama

2016 öncesi ve sonrası diye ikiye ayırabileceğimiz bu durum oldukça belirgin. Toplumun celladını kanıksamaya başlaması bir anda gelişmedi ancak atılan ince ve hesaplı adımlar sonucunda meydana gelerek yeni bir süreci oluşturdu. İnce ve hesaplı adımlarla yas sürecindeki toplum ile önce duygusal yakınlık kurulmaya başlandı. Bu yakınlık sonrasında toplumdan uzak olan yerleşim yerlerini yavaş yavaş toplumun içine kadar taşıdı. Yas ve travma sürecinde bu durumu irdelemeyecek olan toplum ile komşuluk ilişkisi kurmaya başladı egemen-sömüren sistem. Böylece kendini toplumdan biriymiş gibi göstererek, kendisine karşı doğacak bir toplumsal refleksin de önüne geçmiş oldu

Sokak "köklü bir değişim şart" diyor

Yolsuzluk, çifte maaşlar, devasa savaş bütçeleri ve yandaşı kollayan ekonomi paketleri ile her geçen daha derinleşen ekonomik krizi, krizin en büyük yükünü çeken kadınlara sorduk...