...
ayşe düzkan
koca kocatır

özgürlük mücadelesinde varacağımız yer, başladığımız noktaya bağlı olduğu kadar özgürleşme dinamiklerini, araçlarını hayatımıza ne kadar katabildiğimizle ilintili. bu her birimiz için farklı olacak. ama evliliğin kurtuluş, başarı olduğu palavralarına inanmamak hepimizin hakkı

kızlara ayrı okul?

çocuklar için en büyük tehlike diğer çocuklar değil, yetişkinler. ailelerindeki, sokakta karşılarına çıkabilecek, devletin başındaki –başta erkekler olmak üzere- yetişkinler. kızları onlardan koruyalım

kadın kurtuluş hareketi için eylemciliğin ötesi

feminizmin amacı bir vadede iktidara talip olabilecek bir hareket oluşturmak değil, bugünden yarına uzanan bir dönüşümü gerçekleştirmek. ayrıca, mücadele ve örgütlenme araçları sokak eylemliliğiyle sınırlı değil. diğer yandan sokak eylemlerinin ve bunların etrafında kurulan örgütlenmelerin yeni dönemin ihtiyaçlarına karşılık vermesi de zor

17.05.87’de açılan yol

başarılı olacağımıza, bir fikir akımını, solun eleştirel damarlarından biri olmayı aşıp bir hareket olacağımıza hep inandım ama bu kadarını hayal etmemiştim. müslüman mahallesine satışa sunulmuş salyangoz addedilen maya tuttu

temsilin katmanları

patriarka bir zihniyet değil, bir sistem. fikirlerimizi değiştirsek de onun dışına çıkmamız mümkün değil. ama –şiddet başta olmak üzere- patriarkal suçlardan azade ve kadınların emeğinin sömürüsünün olmadığı bir örgütsel ortam sağlamak mümkün. bu, erkeklerin de değişmesini gerektiriyor

sermaye ve devlet iş başına, yalnızlarla da dayanışma

yaralı kurtarılıp daha sonra ulaşılamayan depremzedelerin genellikle kadın olması. türkiye’de bin bir suç örgütünün bulunduğunu, bunların arasında fuhuş mafyasının da yer aldığını, böyle kriz anlarını fırsat saydıklarını biliyoruz

çocukluk hakkı

çocukları istismardan korumak mümkün, erkeklerin aklından ve ruhundan çıkması içinse toplumsal dönüşümler aracılığıyla erkekliğin ortadan kalkması gerek. o da olacak!

kadınların eğitim alması daha mı az gerekli?

birçok aile kız çocuklarını okutmak konusunda isteksizken ve tam da bu sebeple kadın öğrenciler için pozitif ayrımcılık önlemlerinin alınması -örneğin daha fazla burs- gerekirken boğaziçi yönetimi tam aksini yapmış!

Başka bir tıp mümkün

rahminizde küçük bir miyom olduğu için hekim size, “alalım rahmini, ne işine yarayacak, çocuklarını büyütmüşsün zaten,” dedi mi? çok basit bir akıntı için ağır antibiyotik kullanmanız önerildi mi?.. yalnız değilsiniz 

velev ki öyle

hukukla yüz yüze kalan her kadının mahremi didik didik edilip onu suçlu ya da daha suçlu gösterecek şeyler aranıyor. hakim cübbesi giymiş, içimize çöreklenmiş hıncal uluçlar, bizim için bir hapishaneye çevrilen toplumun gardiyanlarının başında geliyor

bosna’nın kadınları

yugoslavya iç savaşı çok taraflıydı, hemen her savaşta olduğu gibi, tarafların çoğu bir savaş aracı olarak tecavüze başvurdu ama bosnalı sırplar tecavüzü bir etnik temizlik yöntemi olarak kullandı

göçmenin hapsedilmiş hali

doğduğu, vatandaşı olduğu ülkeden başka bir yerde yaşamak zorunda kalan bir insanın, hele de kadın veya lgbti+ ise başına gelebilecek en kötü şeylerden biri cezaevine girmek