Aile çimentosu sağlamlaştırılmaya çalışılıyor
Oya Açan

22 yıllık AKP iktidarı döneminde kindar ve dindar nesillerin üretiminin garantisinin ailede -ve eğitimde- görüldüğünün göstergesi “rapor” ya da “taslak” adı altında hazırlanan saldırı adımları oldu. Nabız yoklayıp ona göre yüklenmeye çalıştılar. “Ailenin bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar”, “boşanma olaylarının araştırılması” diyerek ve her birini bir komisyona havale ederek- kadınlar ve çocuklar için kazanılmış, yasaya da giren hakların geri alınmaya çalışıldığını gördük. Ailenin güçlendirilmesi dedikleri, kadınların aileye daha sıkı bağlarla zincirlenmesidir

Önceki Sayımızda Neler Vardı?

Yazı
Hegemonik erkekliğin şiddet üretim biçimleri ve alanları
Kibriye Evren

Teknolojik gelişmelere ve ‘yeniçağa’ uygun yeni kadın ve erkeklik tanımları, rolleri inşa ediliyor. Konuşma sitilimizden beğeni ölçülerimize, yaşam tarzımızdan ret kabullerimize, giyimimizden, yemek tarzımıza kadar yeni içerikler üretilerek toplum buna alıştırılmaya daha doğrusu yozlaştırılmaya çalışılıyor

Yazı
Kadın emeğini örgütlemenin koşulları
Saliha Zorlu

İktidarın emekçilere karşı geliştirdiği saldırılara sendikalarda direniş geliştiren erkek sendikacılar derin bir paradoks içinde sendikaları bir iktidar alanına dönüştürme gayreti içine düşebilmişlerdir

Söyleşi
Siyasette “erkeklik” bariyeri
Beritan Canözer

Biz erkek egemen yönetime karşı alternatif bir eşit yönetimi amaçlıyoruz. Kadınların toplumla, doğayla, yaşamla bağı çok güçlüdür. Bunun hayata geçmesini istemeyen bir egemen zihniyetle mücadele ediyoruz. Bu gücü karşılarında görmek istemiyorlar. Erkek egemen zihniyet siyaseti tekçilik üzerinden ele alıyor. Tek bir bakış açısıyla yönetmek istiyor. Ancak biz bunu kabul etmiyoruz. Özellikle yerel yönetimlerde kadınların temsiliyetinin olması çok önemlidir. Yerel yönetimler toplumla doğrudan temasta olan bir alandır. Ve kadınların bu alanda aktif olması, toplumla iletişimi, bağı daha güçlü kılıyor

Çeviri
Kadına yönelik şiddeti sona erdirmenin 10 yolu
Un Women

Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek herkesin işidir. Dünyanın dört bir yanındaki feminist hareketler ve savunucularla dayanışmanızı gösterin. İster deneyimli bir aktivist olun ister yeni başlıyor olun, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için şimdi harekete geçmenin on yolunu burada bulabilirsiniz

Yazı
Beraber yaşamayı imkânsızlaştıran: Yeni(den) erkeklik
Ruşen Seydaoğlu

Kadın kazanımlarının ve kurumsallaşmalarının mayasıyla oynamaya kalkarlar. İlk hamleleri eşyaşamın siyasi temsili olan kadın belediye eşbaşkanlarından nikahlarını kıymalarını istemek olur. Ya da siyasi temsillerden bu kıyımın şahidi olmalarını… Milliyetçiliğin, cinsiyetçiliğin ailesine karşı savaş açtığın, mevcut aileleri demokratik ailelere dönüştürmek için çırpındığın o yerde seni bir anda egemenin temsili haline getirmeye çalışır

Yazı
Yükselen faşizm neden “aile”ye ihtiyaç duyar?
Adalet Kaya

Devletin aileci politikaları toplum açısından faşizme hizmet eder. Yapılması gereken duygusal manipülasyona kapılmamaktır öncelikle ve daha önemlisi özgür eş yaşam felsefesini yaşamsallaştırmaktır. Özgür eş yaşam felsefesi yaşamın her alanında yaratılmış ikiliklere karşı, tüm tahakkümcü ilişkileri ortadan kaldıran bir özgürleşme sürecidir, yaşamsal bir gerekliliktir

Yazı
Cemaatler kıskacında kadın mücadelesi ve 6284
Çiğdem Göksoy - Mimoza Kadın Derneği

6284 sayılı Kanun, modern hukuk sisteminin bir parçası olarak görülür ve bazı cemaatler tarafından bu sistem, Batılı değerlerin bir yansıması olarak kabul edilir. Bu cemaatler, dini ve kültürel değerlerle uyumlu olmayan herhangi bir yasal düzenlemeye karşı çıkabilirler. Kadınların bağımsızlığı ve şiddetten korunması gibi konular, bu değerlerle çatıştığında, cemaatler yasayı bir tehdit olarak görmektedirler

Çeviri
Cinsiyetlendirilmiş şehir
Buildings Cities

Eşitsizliğin pek çok nedeni olmakla birlikte, kadınların yerel yönetim kurumlarında ve kentsel tasarım kararlarında yeterince temsil edilmemesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alan kentsel ve belediye politikaları için hesap verebilirlik mekanizmalarının yetersiz olması önemli bir faktördür. Örneğin, dünya genelinde kadınlar, belediye başkanlarının %5'inden azını ve belediye meclis üyelerinin sadece %20'sini oluşturmaktadır

Yazı
Demokratik bir aile mümkün mü?
Ebru Günay

“Özgürlük Sosyolojisi” kitabında “Aile, aşılacak bir toplumsal kurum değildir, fakat dönüştürülebilir. Hiyerarşiden kalma kadın ve çocuklar üzerindeki mülkiyet iddiası terk edilmeli, eşler arasında sermayenin her türü ve iktidar ilişkileri rol oynamamalıdır. Cinsin sürdürülmesi gibi güdüsel yaklaşım aşılmalıdır. Erkek-kadın birlikteliği için en ideal yaklaşım, ahlaki ve politik topluma bağlı özgürlük felsefesini esas alanıdır. Bu çerçevede dönüşüm yaşayacak aile, demokratik toplumun en sağlam güvencesi ve demokratik uygarlığın temel ilişkilerinden biri olacaktır.” diyerek değişim dönüşüm sürecini özetliyor