Faili belli, devletin meçhul bıraktığı bir hikaye: Hayrettin Eren
Beritan Canözer

 29 hafta boyunca gözaltına alındık, ısrarımızdan vazgeçmedik. Çünkü Galatasaray Meydanı bizim için sadece basın açıklaması okuyacağımız bir alan değil, orası zaman içerisinde kayıplarımızla buluştuğumuz bir hafıza mekanı haline geldi. Israrımız da bu nedenleydi. Karanfillerimizi bırakabileceğimiz başka bir yerimiz yoktu

Önceki Sayımızda Neler Vardı?

Çeviri
İran'da Kürt kadınların karşılaştığı çifte ayrımcılık
Alessandra Bajec

Kürt kadınlarının on yıllar boyunca İran'da ‘kadın özgürlüğü’ ve ‘Kürt özgürlüğü’ mücadelesinde oynadıkları merkezi role dikkat çekerek, aşırı dinci liderler tarafından dayatılan kadın düşmanı politikalara karşı birleşik bir savaşta diğer tüm kadınların yanında durduklarını belirtti

Yazı
Burada hiçbirimiz güvende değiliz!
Beritan Canözer

Mevcut ulus devlet sistemi kadınlara, çocuklara, emekçilere, canlılara ve doğaya çözümü değil çözümsüzlüğü dayatmaktadır. Bu sistem içinde yasalar, hukuk, adalet, hak gibi kavramların da bir karşılığı yoktur. Tüm gücün iktidarın elinde olduğu bu düzende, iyileştirme yerine her şeyin kötüye gitmesine ortak olmak; evet bu bir tercihtir. İki seçenekten birini seçmektir. Ya korumayı ve failleri yargılamayı seçersiniz ya da tam tersi kadınları, çocukları, işçileri bu karanlığa mahkum etmeyi… Yargı ve iktidar karanlıktan yana olmayı tercih ediyor

Yazı
Birlikten güç doğar
Yüksel Mutlu

2015 sonrası yani çözüm sürecinin sonlandırılması, 1 Kasım’a gidiş, OHAL, KHK, kayyumlar, hapishaneler, derinleşen yoksulluk, işsizlik, kadın cinayetleri, işkenceler, hasta tutsaklar, İstanbul Sözleşmesi’nin iptali gibi birçok temel insan hakkını yok sayarak şiddetle bastırma yöntemini uyguladı

Yazı
Sonuna kadar gitme zorunluluğu
Oya Açan

Öz savunma her şeyden önce bir bilinçtir. Karşı karşıya olunan saldırının kaynağını doğru tanımlama, onu tepeden tırnağa kavrama bilincidir. Sadece bedeni değil ruhu, kişiliği ve geleceği savunma eylemidir; hayatın her alanında savaşan Kürt halkının direniş ve hesap sorma geleneğinin sürdürülmesidir

Yazı
19 Mayıs: Burjuva devrimi ve milliyetçilik
Hülya Osmanağaoğlu

Bu anlamıyla ikinci dalga feminist hareketin yükselişine kadar milliyetçi modernizmi kadınların özgürleşmesi olarak sunabildi cumhuriyet. İkinci dalga feminist hareket ise Türkiye’de (ve dünyada) milliyetçi modernizmle hesaplaşırken, Kürt kadın hareketinin yükselişiyle birlikte mücadelesini ve mücadele tarihini resmi erkek Türk tarihçiliğinin ötesinde enternasyonalist bir zeminde inşa etti- ediyor

Yazı
Cumhuriyetin ideallerinden uzak, kendi yolunu seçmek
Rojda Yıldız

Yürütülen bu asimilasyon politikası zaman içerisinde sadece kısmi şekiller değiştirmiş Haydi Kızlar Okula, Kardelenler gibi projelerle Türk toplumunda sürekli bir kurtarılması gereken mağdur Kürt kadın imgesi yaratılmıştır. Bu imge sadece politikanın konusu değil, edebiyatın, filmlerin, dizilerin konusu olmuş, bu imaj düzenli olarak yeniden yeniden üretilmiştir

Yazı
Babama mektup…
Gülbahar Alpsoy

Yasta değiliz baba, kavgadayız. Üç nesil durmayan daha da çoğalan bir kavgada… Biliyorum, bizden sonra da durmayacak bu kavga, seni çalanlardan hesap sormaya devam edeceğiz. İşkenceci katilleri sanık sandalyesinde yargılayacağımıza inan, az kaldı

Yazı
“Zamanaşımı” ve Zamana Direnenler
Esra Kılıç

Bu inkâr, yüzleşmeme ve nihayetinde cezasızlık kültürüne doğru giden yolda son yıllarda sıklıkla “zamanaşımı” engeli tartışılıyor. Bu tartışmayı yeniden başlatan en önemli nedenlerinden biri 1980’ler ve 1990’larda işlenen suçlara uygulanan eski Türk Ceza Kanunu’nda insan öldürme suçunun yargılanmasına dair azami zamanaşımı süresinin 30 yılın yakın zamanlarda dolması

Yazı
Emine annenin beton blokları delen adalet arayışı!
Ceylan Şahinli

Ailenin talepleri hiçbir zaman tam olarak yerine getirilmedi. Emine anne 16 Temmuz 2023 günü ailesiyle birlikte eylemin 846’ncı gününde adalet nöbetlerini Ankara’da Adalet Bakanlığı önüne taşıdıkları kararını duyurdu. Emine anne bugün 112’nci gününde Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbetlerini sürdürmeye devam ediyor. Hala talepleri karşılanmayan Emine anneyi hem Urfa Adliyesi önünde hem de Adalet Bakanlığı önünde binlerce kişi ziyaret etti
 

Yazı
3 yaşındaki Dilek Serin’e ne yaptınız?
Şükran Demir

24 Eylül 1994 tarihinde Dersim/ Mirik'te köye yapılan askeri operasyon sonrası kendilerinden bir daha haber alınamayan Hatun Işık, Yeter Işık, Elif Işık, Gülizar Serin ve onun 3 yaşındaki kızı Dilek Serin...