Kadınların 3. Yol'unda diplomasinin etkililiği-ittifakların gücü
Ruşen Seydaoğlu

Kadın mücadelesinin gücüne dair eleştiri ve değerlendirmelerin birinci derece muhatabı kadın hareketleridir. İttifakın sol sosyalist, inanç vb. eksenli bileşenlerinin demokratik kültürü ne denli geliştirdiğine dair eleştiri ve değerlendirmelerin muhatabı bu kimlikleriylekatılan bileşenlerin kendisidir. Kürt kültür ve kimliğinin ittifaklardaki görünürlüğünün sorumlusu da Kürtlerdir

Önceki Sayımızda Neler Vardı?

Yazı
"Kadınların katilleri sizlersiniz!"
Oya Açan

Kadın cinayetleri politiktir ve erkek egemen devletin kadın düşmanı politika ve uygulamalarından beslenir. Kadın cinayetlerinin önünü belki bütünüyle alamayacağız, fakat kendimize ve özsavunmanın meşruluğuna inanmak yolun yarısıdır

Yazı
Yerel yönetimler kadın cinayetlerini önleyebilir
Yüksel Mutlu

Kadın Politikaları Daire Başkanlığı, belediyelerin kuracağı Alo Şiddet Hattı ve toplumsal cinsiyet eğitimlerinin (tüm belediye personeline kadın –erkek) verilmesi önemle yerini korumaktadır. Eşbaşkanlık bunun için bulunmaz fırsattır bunun mücadelesini kadın eşbaşkanlar verecektir

Yazı
TV dizilerindeki "pembe" hayatlar
Ebru Günay

Biz kadınlar bize dayatılan bu yaşam biçimine itirazlarımızın artık isyan düzeyine ulaştığı zamanlardan geçiyoruz. O nedenle bize reva görülen bu şiddet ortamına karşı mücadele ettiğimiz kadar aynı zamanda kendi hayatlarımızı kadın dayanışması ile yeniden inşa ediyoruz. Dizilerde gösterildiği gibi birilerine bağımlı olmadan, güçlü ve kararlı bir şekilde hayatlarımızı örgütlüyoruz

Yazı
Renk renk çarşaf vaat edenleri tarih sahnesinden silmek
Habibe Eren

2024 yerel seçimlerinde “Plana sadık kal” diyenlere, halkı küçümseyen “kendilerini anlamadıklarını” düşünenlere,  masalar kurup aynı anda dağıtanlara, ırkçı ve göçmen düşmanı zihniyete, kadın mücadelesinin etsizleştirilmeye çalışılmasına, 1990’lı yılların karanlığından tekrardan siyaset sahnesine çıkarılan Hizbulllah’a, öğrenilmiş çaresizliği genele yayanlara inat halk politik manevrasını ve neyi neden tercih ettiğini bir kez daha göstermiş oldu

Yazı
Mücadelemizi daha fazla büyüteceğiz
Gülbahar Güzel

Anadilinde ifade veremediği için kolluk kuvvetleri tarafından geri gönderilen ve korunmadığı için öldürülen kadınlar, namus adı altında işlenen cinayetler, haksız tahrik indirimleri uygulanıp ceza değil de ödüllendirilen failler, sokakta yürürken hiç tanımadığımız birileri tarafından öldürülme ya da şiddete uğrama tehlikesi gibi birçok olayla karşı karşıya kalıyoruz

Yazı
Kürdistan'da bir özgürlük öyküsü
Sara Aktaş

Öncelikle hem kadın özgürlüğü sorununu stratejik olarak ele alması, hem bizzat kendisinin geliştirdiği ideolojik, felsefi ve paradigmasal yaklaşım bugün Kürt halkı kadar Kürt kadınları açısından da devrimsel gelişmelere yol açmış, temel ve belirleyici olmuştur

Yazı
Kadın cinayetleri: Erkek-aile-devlet ittifakı
Hülya Osmanağaoğlu

İşçi cinayetleri gibi kadın cinayetleri de kanıksandı. Tıpkı işçi cinayetlerindeki birer ikişer ölümler gibi her gün birer ikişer katledilen kadınlar da feminist hareket/kadın hareketi dışında siyasetin gündeminde kendine yer bulamıyor

Yazı
Şimdi kadın ittifakıyla demokratik yeni yaşamı inşa zamanı
Canan Çalağan

Bir yanda mevcut sistemden beslenen ve onu yeniden üreten erkek egemen otoriter iktidar yapıları ve devletler diğer yanda yerelden evrensele özgün renkleriyle dalga dalga büyüyen kadın özgürlük mücadelesi, içinden geçtiğimiz tarihsel momenti en iyi tarifleyen tablo budur

Yazı
Eşit ve özgür bir dünya için mücadele eden kadınlar
Delal Erol

Her bir kazanımı, irili ufaklı her bir eylemi, yasayı, hakkı kadınların daha sebatkar ve militan istemlerle savunduğu bu yüzyılda çok daha fazlasını, tüm kazanımlarımızın garantisinin biz olduğumuz sınıfsız, sömürüsüz bir dünyayı kurabiliriz

Yazı
Kürt kadın hareketi ve kadın ittifakı politikaları
Dilan Dirayet Taşdemir

Mücadele ettiğimiz küresel ataerkil sistem oldukça örgütlü hareket etmektedir. Öyleyse bizim de kendimizi en az onun kadar, hatta daha fazla örgütlü kılmamız gerekmektedir. Bunun içinse parçalılıkları aşacak, kadın mücadeleleri ortaklaştıracak, kadının kolektif anlam, karar ve eylem gücünü açığa çıkaracak yeni bir bakışa ve ilişkiye ihtiyaç vardır
 

Çeviri
Ataerkillik kadınları bölüyor mu? Dayanışmanın önemi
Damini Mehta

 

Daha fazla başarı yaratmak için birbirlerine yardım edebilmeye dayanan bu dayanışma ve kolektifleşme ekosistemi sadece bireye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ataerkilliğin zehirli ekosistemiyle doğrudan bir karşıtlık oluşturur ve ona meydan okur

Yazı
Yaşını Gösteren Kadınlar- Yaşlanmanın Feminist Deneyimi
Hülya Osmanağaoğlu

 

Ben yaşlılıkla kendi başıma mücadele ediyorum birçok kadın gibi, feminist bakış açım bu mücadelemi güçlendiriyor ama o kadar…