Cumhuriyetin ideallerinden uzak, kendi yolunu seçmek
Rojda Yıldız

Yürütülen bu asimilasyon politikası zaman içerisinde sadece kısmi şekiller değiştirmiş Haydi Kızlar Okula, Kardelenler gibi projelerle Türk toplumunda sürekli bir kurtarılması gereken mağdur Kürt kadın imgesi yaratılmıştır. Bu imge sadece politikanın konusu değil, edebiyatın, filmlerin, dizilerin konusu olmuş, bu imaj düzenli olarak yeniden yeniden üretilmiştir

Önceki Sayımızda Neler Vardı?

Yazı
Yüzleşilmemiş Bir Dil: Kırmancki (Zazaki)
Cemile Turhallı

Kimi koynunda kavuşulsun diye bir tutam saçı saklar, kimisi sandıklarda onları bekleyen mendili kimisi de kavuşamasa da ait oldukları coğrafyadan alınan bir avuç toprağın mezarının üzerine bırakılmasını bekler. Bir asırlık tarihin bir dolu hikâyesi yüzleşmenin iyileştirici etkisini her bir anlatı ile bize yeniden yeniden hatırlatır. “Roja Şaye”(Kara Gün) gibi günleri unutmamak ve unutturmamak için yüzleşilmeyen dilimizin iyileştirici gücünden faydalanmak önemli olan.

Yazı
Kadın ve dil
Berfin Suh

Bizler biliyoruz ki bir dili var eden, taşıyan ve yaşatan kadındır. Yarım olduğum hissinin peşimi bırakmaması, Kürtçe konuşamamak bu gerçeğin farkında olarak bütün bu baskılara rağmen Kürtçeyi her alanda görünür kılarak kullanmaya çalışmak, bir kadın olarak ‘Ben’e (xwebun) ulaşma mücadelesidir

Yazı
Kadınlar anadil yasağında psikolojik şiddete uğruyor
Esra Kahraman - Kadın Zamanı Derneği

Dilin, belleğin sosyal boyutunu oluşturduğunu da düşündüğümüzde kadınlar dünden bugüne dil yasaklarından dolayı etkileşim kuramayıp sosyalleşemediler. Dil yasaklarının kadınlar üzerindeki baskı ve şiddeti Kürt kadınların toplumda geri çekilmelerine ve birey olarak varlığını koruyamamasına neden olduğu da diğer bir sonuçtur.

Yazı
Kürt kültürüne can veren gizli melodi: Hozan Mizgîn
Emel Çiftçi

Lo hevalo’yu dinlerken kim yoldaş sevgisiyle tepeden tırnağa sarsılmaz ki. Daye Welat Şerine her kulağımıza değdiğinde kim welat hasretiyle yüreğinden bir damlanın akmasına engel olabilir ki. Mazlum’un yeniden dirilişin miladına dönüştürdüğü Newroz’u Hozan Mizgîn’den güzel kim anlatabilmiştir ki

Yazı
Sinemanın öncü kadınları
Fatoş Stêrk

Bugün dünyanın birçok yerinde kadınlar; Lois Weber, Alice Guy Blacha, Helen Holmes, Mabel Normand ve diğerleri hakkında yazdığı ve programlar yaptığı için mutluyum. Seslerini yükseltip kadınlara haksızlık yapıldı diyorlar. Ben de bir Kürt kadın ve bir sinemacı olarak onların adını dile getirmek istedim. Bir kez daha diyorum ki o kadınların sinemanın başlamasında etkisi çok büyük.

Yazı
'Tanrıların Anası'
Münevver Berk

Anneliğe atfedilen devasa kutsallığın aslında makbul annelik sınırları dışına çıkıldığında nasıl tersine döndüğü, Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri ve erkek -devlet şiddetine ses çıkaran, tüm kadınların-annelerin, maruz kaldığı cins kırımının, şiddetin farkında olarak, Anneler Günü’nü savaş karşıtı, barış ve özgürlük mücadelesiyle buluşturmalıyız

Yazı
Yerinden, yurdundan sürgün edilen Kürtçe
Leyla Ayaz

Asimilasyon ve inkâr politikalarının birinci dereceden kadını hedef alması tesadüf değil. Dil ediniminin anne karnında başladığı son 20 yılda yapılan araştırmalarda açığa çıktı. Bu da bir dilin ancak kadınla tarif edilebileceği, öğrenilebileceği ve yaşatılabileceğini gösterdi. Kürdistan tarihinin her döneminde hedef olan Kürt kadınları her daim anadilin taşıyıcısı ve aktaranı oldu, bu yüzdendir ki her zaman hedef oldu

Çeviri
İran'da Kürt kadınların karşılaştığı çifte ayrımcılık
Alessandra Bajec

Kürt kadınlarının on yıllar boyunca İran'da ‘kadın özgürlüğü’ ve ‘Kürt özgürlüğü’ mücadelesinde oynadıkları merkezi role dikkat çekerek, aşırı dinci liderler tarafından dayatılan kadın düşmanı politikalara karşı birleşik bir savaşta diğer tüm kadınların yanında durduklarını belirtti

Yazı
Burada hiçbirimiz güvende değiliz!
Beritan Canözer

Mevcut ulus devlet sistemi kadınlara, çocuklara, emekçilere, canlılara ve doğaya çözümü değil çözümsüzlüğü dayatmaktadır. Bu sistem içinde yasalar, hukuk, adalet, hak gibi kavramların da bir karşılığı yoktur. Tüm gücün iktidarın elinde olduğu bu düzende, iyileştirme yerine her şeyin kötüye gitmesine ortak olmak; evet bu bir tercihtir. İki seçenekten birini seçmektir. Ya korumayı ve failleri yargılamayı seçersiniz ya da tam tersi kadınları, çocukları, işçileri bu karanlığa mahkum etmeyi… Yargı ve iktidar karanlıktan yana olmayı tercih ediyor

Yazı
Birlikten güç doğar
Yüksel Mutlu

2015 sonrası yani çözüm sürecinin sonlandırılması, 1 Kasım’a gidiş, OHAL, KHK, kayyumlar, hapishaneler, derinleşen yoksulluk, işsizlik, kadın cinayetleri, işkenceler, hasta tutsaklar, İstanbul Sözleşmesi’nin iptali gibi birçok temel insan hakkını yok sayarak şiddetle bastırma yöntemini uyguladı

Yazı
Sonuna kadar gitme zorunluluğu
Oya Açan

Öz savunma her şeyden önce bir bilinçtir. Karşı karşıya olunan saldırının kaynağını doğru tanımlama, onu tepeden tırnağa kavrama bilincidir. Sadece bedeni değil ruhu, kişiliği ve geleceği savunma eylemidir; hayatın her alanında savaşan Kürt halkının direniş ve hesap sorma geleneğinin sürdürülmesidir

Yazı
19 Mayıs: Burjuva devrimi ve milliyetçilik
Hülya Osmanağaoğlu

Bu anlamıyla ikinci dalga feminist hareketin yükselişine kadar milliyetçi modernizmi kadınların özgürleşmesi olarak sunabildi cumhuriyet. İkinci dalga feminist hareket ise Türkiye’de (ve dünyada) milliyetçi modernizmle hesaplaşırken, Kürt kadın hareketinin yükselişiyle birlikte mücadelesini ve mücadele tarihini resmi erkek Türk tarihçiliğinin ötesinde enternasyonalist bir zeminde inşa etti- ediyor