Yazı
Yazı
Devletin ve yargının erkek kalkanı: Kadın cinayetleri ve eşitsizlik
Beritan Kalbişen

Kadınları erkek şiddetinden koruma ve kadın cinayetlerini azaltma amacı taşıyan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun da yeterince uygulanmamaktadır. Karakoldan adliye koridorlarına, adliye koridorlarından mahkemelere varana dek yargının isteksizliği, cinsiyetçi tutumları, koruma taleplerinin ciddiye alınmaması gibi bir yığın sorunla karşı karşıya kalan kadınlar gün geçtikçe adalete erişim mücadelesinden de yıldırılmak istenmektedir

Yazı
Kadınların kazanımları budanırken…
Diren Cevahir Şen

Patriyarka ile kapitalizm, birbirini etkileyen, seven, besleyen olgular. Bu iki olgu, otoriter rejimlerde tahmin edeceğimiz üzere varlıklarını pekiştirirler. İçinde yaşadığımız ülke için daha fazla ayrıntı vermeye gerek var mı? Otoriteryanist bir siyasi iktidarın, evveliyetle kadınları gözüne kestirmesi hiç akla gelmeyecek bir şey değil. Kadınların dünyayı değiştirme, dönüştürme gücü de tarihsel olarak ortada iken üstelik. Peki mesele bir soyadı mı? Tek mesele bir soyadı değil. Ama doğumla bize ait olan, hayatımızda bir eş olmadan önce de bizim kendi varlığımızı kanıtlayan, ifade eden bir tanımlama soyadı. Bu soruyu bize soran erkeklere yahut onları destekleyenlere şöyle bir soru sormanın nesi yanlış? Mesele bir soyadı değilse, sizin meseleniz ne? 

Yazı
İstanbul Sözleşmesi'nin çıkış noktası
Çiğdem Göksoy - Mimoza Kadın Derneği

Kürt kadın hareketi hem kimlik hem de cins mücadelesi verirken aynı zamanda feminist hareketlere hem teorik hem de pratik anlamda zenginlik katmıştır. Kürt kadın hareketinin kazanımları feminist hareketlerin daha kapsamlı, dirençli ve kapsayıcı olmasında etkili olmuştur

Yazı
Jin -Jiyan-Azadî renginde bir Sözleşme
Elif Tirenç İpek

Mücadele devam ederken cevabını tarihte aradığımız ve aslında bildiğimiz bu sorular mücadeleyi nereye evrilmek gerektiğine dair de önümüze yeni yollar açıyor. İçinden geçtiğimiz süreçte yaşadığımız temel duygu hali ise ‘ne yapsalar nafile’ olarak kendini belirliyor. Evet ne yapsalar nafile... Kadınlar tarihte bir yerlerde kadınlığın, yaşamın ve özgürlüğün tohumunu ekmiş ve güneşin tadına varmışken artık hiçbir güç ve sistem kadını “JIN – JIYAN – AZADİ” yaşam formu ve felsefesinden koparamaz

Yazı
Eril zihniyetin sistematik şiddetine karşı ‘Jin Jiyan Azadî’
Gülderen Varli

Kürdistan illerinde kadın cinayetleri ve kadın cinayetleri üzerinde devletin uyguladığı sömürge politikaları, Kürdistan’da devletin erkek aklıyla yürüttüğü özel savaş politikaları ile uzman çavuş, korucu ve polis şiddetini ve yaşanan cinayetlerde uygulanan cezasızlık politikalarını her açıdan ele almak gerekiyor. Kürdistan’da erkek şiddeti devletin bizzat bunu önlemekle görevli “güvenlik güçlerince” bilinçli işleniyor. Bunlarla beraber şiddet, taciz ve yaşam hak ihlallerine karşı Kürdistan’da “güvenlik güçlerine” açılan davalarda da ciddi artış gözlemlendiği de ortadadır