Yazı
Yazı
Yükselen faşizm neden “aile”ye ihtiyaç duyar?
Adalet Kaya

Devletin aileci politikaları toplum açısından faşizme hizmet eder. Yapılması gereken duygusal manipülasyona kapılmamaktır öncelikle ve daha önemlisi özgür eş yaşam felsefesini yaşamsallaştırmaktır. Özgür eş yaşam felsefesi yaşamın her alanında yaratılmış ikiliklere karşı, tüm tahakkümcü ilişkileri ortadan kaldıran bir özgürleşme sürecidir, yaşamsal bir gerekliliktir

Yazı
Cemaatler kıskacında kadın mücadelesi ve 6284
Çiğdem Göksoy - Mimoza Kadın Derneği

6284 sayılı Kanun, modern hukuk sisteminin bir parçası olarak görülür ve bazı cemaatler tarafından bu sistem, Batılı değerlerin bir yansıması olarak kabul edilir. Bu cemaatler, dini ve kültürel değerlerle uyumlu olmayan herhangi bir yasal düzenlemeye karşı çıkabilirler. Kadınların bağımsızlığı ve şiddetten korunması gibi konular, bu değerlerle çatıştığında, cemaatler yasayı bir tehdit olarak görmektedirler

Çeviri
Cinsiyetlendirilmiş şehir
Buildings Cities

Eşitsizliğin pek çok nedeni olmakla birlikte, kadınların yerel yönetim kurumlarında ve kentsel tasarım kararlarında yeterince temsil edilmemesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alan kentsel ve belediye politikaları için hesap verebilirlik mekanizmalarının yetersiz olması önemli bir faktördür. Örneğin, dünya genelinde kadınlar, belediye başkanlarının %5'inden azını ve belediye meclis üyelerinin sadece %20'sini oluşturmaktadır

Yazı
Demokratik bir aile mümkün mü?
Ebru Günay

“Özgürlük Sosyolojisi” kitabında “Aile, aşılacak bir toplumsal kurum değildir, fakat dönüştürülebilir. Hiyerarşiden kalma kadın ve çocuklar üzerindeki mülkiyet iddiası terk edilmeli, eşler arasında sermayenin her türü ve iktidar ilişkileri rol oynamamalıdır. Cinsin sürdürülmesi gibi güdüsel yaklaşım aşılmalıdır. Erkek-kadın birlikteliği için en ideal yaklaşım, ahlaki ve politik topluma bağlı özgürlük felsefesini esas alanıdır. Bu çerçevede dönüşüm yaşayacak aile, demokratik toplumun en sağlam güvencesi ve demokratik uygarlığın temel ilişkilerinden biri olacaktır.” diyerek değişim dönüşüm sürecini özetliyor