Yazı
Yazı
Kürdistan’da doğaya çevrilmiş namlu: Ekokırım
Dîlan Bebleşîn

Doğanın ahlaksızca sömürülmesi hem ekolojik dengenin bozulması hem de toplumların doğayla bağlantısının koparılmasına neden olur. Doğa üzerindeki tahakkümle, toplumların yaşam alanları yok edilerek insanların kendilerine yetebilme kapasiteleri ortadan kaldırılır. Toplum, devlet ve onun sermaye ayağını oluşturan şirketlere bağımlı hale getirilir

Yazı
Savaş ve şiddetin ekolojisine karşı toplumsal ekoloji
Buhar Ewrîn

Tüm toplumsal neticede aydınlık bir gelecek çizebilmek için hakim bilincin değiştirilmesi ve kapitalist modernite sistemine karşı mücadelede, kadın mücadelesi, doğanın savunulması arasındaki bağın güçlendirilmesi gerekiyor
 

Yazı
Kimin kenti kimin kent hakkı?
Berivan Güneş

Toplumsal bilincin olmadığı yerde kentsel politikaların da işlevini yitireceğini görmek gerekir. Toplumsal bilinç beraberinde demokratik, ekolojik kentleri de inşaa edecek ve bu bilinçle katılımcı bir belediyecilik anlayışını hakim kılacaktır. Ekolojikkentler sadece yeşilden oluşan, kerpiçten yapılan kentler değildir. Kendine yetebilen, yenilenebilen, üreten, dönüştüren, doğal tarihi değerleri koruyan kentlerdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı mekanlar üreten bu mekanlarda sürekliliği sağlayan ve toplumu yönlendiren kent anlayışıdır

Çeviri
Feminizm ve ekoloji: Aynı mücadele mi?
Marijke Colle

Gelecek korkusu ve barışçıl ve yeryüzüne saygılı başka bir dünya vizyonu önermenin aciliyeti, 80'li yıllardaki kadın direniş eylemlerinin arkasındaki itici güçtü. Bugün ekolojik mesele, iklim değişikliği bilinciyle birlikte aramızda merkezi bir konuma gelmiştir. Aynı zamanda kadınlar, feminist mücadelelerin tükenmediğini, Me too hareketinin gündeme getirdiği kadına yönelik şiddetin birçoğu için hala çok gerçek olduğunu çok net bir şekilde algılıyorlar. Kadın-erkek ilişkisinin şiddeti, tıpkı doğaya uygulanan şiddet gibi, kapitalist ve ataerkil toplumumuzda çok derindir

Yazı
Kayyım rejimine karşı kadınların iradesi
Münevver Berk

Ez cümle; Kürdistan’da açığa çıkan, sömürgeci İşgalci politikaların, kadın düşmanı zihniyetin, savaş siyasetinin, kayyım rejiminin çöküşünü perçinleme zamanıdır. Kayyım darbesi çökecek