Kadıneki Çeviri,

‘Jin jiyan azadî’nin küresel etkisi


Rojin Mukriyan-17 Eyl 2023

‘Jin jiyan azadî’ sadece İran rejiminin varlığına meydan okumadı. Aynı zamanda mevcut küresel siyasete, mevcut sosyal, politik, kültürel ve ekonomik yapılara da bir alternatif sunuyor

Rojhilat (Doğu Kurdistan) ve İran'daki "Jin jiyan azadî" (Kadın yaşam özgürlük) devrimci hareketinin birinci yıldönümünde, devrimin küresel etkilerini incelemekte fayda var. Bu hareketin küresel anlamdaki etkilerini iki düzeyde inceledim; devlet merkezli siyaset üzerindeki etkisi ve tabandan gelen feminist siyasi örgütlenme üzerindeki etkisi. Bu makale "Jin jiyan azadî"nin ardındaki siyaset teorisinin 21. yüzyılda kadın devrimine öncülük etme potansiyeline sahip olduğunu savunmaktadır.

"Jin jiyan azadî" hareketinin ana fikirleri, Kürt kadınlarının hem iç hem de dış ataerkil sömürgeciliğe karşı uzun direniş ve mücadele tarihi Kandil dağlarında doğmuştur. Bu slogan, İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürt siyaset teorisyeni ve lideri Abdullah Öcalan tarafından formüle edildi. Kürt kadınları Kandil dağlarından başlayarak Kurdistan'ın farklı bölgelerinde ve ötesinde diğer kadınlarla taban dayanışmasını inşa etti. "Jin jiyan azadî" bu şekilde Bakur (Kuzey Kurdistan) ve Türkiye'deki Kürt kadınlarını harekete geçirdi. Daha sonra Rojava ve Suriye'de YPJ (Kadın Koruma Birlikleri) çatısı altında kadın devrimini karakterize etti. Şimdi de Rojhilat ve İran'daki devrimci hareket için birleşik bir motivasyon haline geldi. Sonuç olarak, Jineoloji'de ortaya konan ilkelere bağlı kalarak dünya çapındaki feminist hareket için de önemli bir itici güç oldu.

Berlin yürüyüşü

Devlet merkezli siyaset üzerindeki küresel etki

"Jin jiyan azadî" 16 Eylül 2022'de Jîna Aminî'nin memleketi Saqiz'deki Ayçî Mezarlığı’nda defnedilmesi sırasında zorunlu başörtüsünü çıkaran genç bir Kürt kadın tarafından okundu. Jîna Aminî, "uygunsuz" başörtüsü taktığı için sözde "ahlak polisi" tarafından öldürülen 22 yaşında bir Kürt kadınıydı. O zamandan beri "Jin jiyan azadî" ifadesi, Jîna'nın maruz kaldığı muameleye ve kadınlara yönelik daha geniş çaplı muameleye karşı Rojhilat ve İran'da devrimci bir hareketin önemli bir sloganı olarak ortaya çıktı.

Rojhilat ve İran'da halk sokakları işgal ederken Batılı güçler de harekete destek vermeye başladı. Örneğin, Kanada Dışişleri Bakanı Melania Joly attığı tweette "İranlı kadınlar açıkça konuşuyor. Artık rejimin toplumdaki kadın vizyonuna tahammül etmeyecekler." Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bunu bir devrim olarak nitelendirdi. İran rejiminin protestoculara yönelik acımasız baskısının ardından BM İnsan Hakları Konseyi, Eylül 2022'de başlayan protestolar sırasında İran'da yaşanan insan hakları ihlallerini araştırmak üzere bağımsız bir Uluslararası Gerçekleri Araştırma Misyonu kurulmasına karar verdi. İran ayrıca BM Kadının Statüsü Komisyonu'ndan da çıkarıldı. Avrupa Parlamentosu ise Ocak 2023'te İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) terör örgütü olarak tanımlanması lehinde oy kullandı.

Ancak, fırsatçı bir şekilde 'Kadın yaşam özgürlük' sloganı atan siyasetçilerin çoğu, "Jin jiyan azadî"nin içinden çıktığı KCK öncülüğündeki (Kürdistan Topluluklar Birliği) özgürlük hareketini de NATO üyesi Türkiye'ye silah sağlayarak kriminalize etmiş ve sloganın gerçek kurucuları olan kadınları ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Bu devrimci hareket aynı zamanda yüzeysel bir duygusallığı da kışkırttı. Sosyal medyada ve halk protestoları sırasında saçlarını kesen ünlüleri ve politikacıları düşünün. Bu eylemler, daha geniş devrimci hareketi "örtünme" ya da "açılma" meselesine indirgediği için hareket üzerinde zararlı bir etki yaratmış olabilir. Ancak söz konusu meseleler zorunlu başörtüsünden çok daha genişti. Dolayısıyla, hareketi öncelikle kıyafetlerle ilgilenen liberal feminist bir harekete dönüştürmek pek de faydalı olmadı. Birçok siyasetçi ve hatta sağcı partiler İslami rejimi kınadı ve devrimci hareketi destekledi. Öte yandan, bu kınamaların sadece kendi devletlerinin İran'a karşı jeopolitik çıkarları doğrultusunda olduğu da söylenebilir.

Batılı güçlerin hareketi desteklemesinin ardındaki niyetler çoğunlukla iki yönlüdür. İlk olarak, devrimci hareketi "rejim değişikliği" protestolarına indirgeyerek yönlendirme ve hatta kontrol etme çabası vardı. Bunu da harekete monolitik bir lider, aslında hiç de öyle olmayan bir "lider" dayatarak gerçekleştirdiler. Devlet gücünü ve kaynaklarını İran'daki insanlar için daha bireysel liderler, figürler ve ünlüler yaratmak için kullandılar. Önceki İran Şahı Muhammed Rıza Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin toplumsal statüsünü yükseltmeye çalıştılar. Bu amaçla İran sağ muhalefeti 18 Şubat 2023 tarihinde Münih Güvenlik Konferansı’na davet edildi. Bu, Rojhilat ve İran için taban hareketi üzerinde zararlı etkisi olan bir eylemdi.

İkinci olarak, birçok Batılı güç, İran'la hurdaya çıkarılan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakerelerde hareketi bir piyon olarak kullandı. İran rejiminin protestolar karşısındaki içler acısı tutumu, Batı tarafından pazarlık kozu elde etmek için bir müzakere taktiği olarak kullanıldı. Hareketin başlangıcı, İran ve Batı arasındaki nükleer müzakerelerin durması, Ukrayna-Rusya savaşının şiddetlenmesi, Covid sonrası kriz, enflasyon gibi küresel düzeyde ortaya çıkan ve bazıları tarafından "çoklu kriz" olarak adlandırılan krizlerle aynı döneme denk geldi.

Başka bir deyişle, küresel güçler bu hareketi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak algıladı. Hareketi kendi siyasi ve ekonomik çıkarları doğrultusunda İran rejimi üzerinde baskı kurmak için kullandılar. Örneğin Çin, protestoların yol açtığı istikrarsızlık bağlamında Suudi Arabistan ve İran'ı ilişkileri düzeltmek için bir araya getirmeyi başardı. Bunu Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS'i genişleterek ve İran'a reddedilemeyecek kadar iyi bir katılım teklifinde bulunarak yaptı. Çin'in etkisine karşı koymak için ABD, İran rejimi tarafından rehin tutulan ABD vatandaşlarının özgürlüğünü güvence altına almaya ve İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine bir sınır koymaya çalışırken İran'la olan gerilimlerini büyük ölçüde başarılı bir şekilde dondurdu.

Mart 2023'te hareketi destekleyen Fransa, Almanya ve İngiltere'den diplomatlar ilişkileri normalleştirmek için Oslo'da İranlı mevkidaşlarını ziyaret etti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran rejimiyle yaptıkları görüşmelere cevaben, "Amerika'nın çıkarları söz konusu olduğunda İran'la iletişim kuracak ve onlara mesaj iletecek araçlara sahibiz" dedi. "Jin jiyan azadî" devrimci hareketi karşısında küresel güçler arasındaki etkileşimler, ulus-devletlerin kendi çıkarlarını gözeten ve ataerkil kurumlar olduğunu göstermiştir. Bunlar, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik gerçek hareketleri sığ ve alaycı bir şekilde manipüle ederek ataerkilliği güçlendiren ve uygulayan, esas olarak erkek egemen güç odaklı kurumlardır. Bu tür kurumların amacı sadece toplumsal hareketleri rehin alarak kendi güçlerini arttırmaktır. Devrimci harekete verilen devlet desteğinin çoğunun örtük bir ataerkil dayanışmaya, kadınların büyük çoğunluğunu madun bir konumda tutma ortak çıkarı aracılığıyla tahakküm ve baskıyı hane halkından dünya siyasetine bağlayan ters bir dayanışmaya dayandığı iddia edilebilir.

Feminist taban dayanışmasına küresel etki

Kadınlar kendi toplumlarında eşitlik ve özgürlük mücadelelerine her zaman aktif olarak katılmışlardır. Faşizme, sömürgeciliğe ve ırk ayrımcılığına karşı mücadelenin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde egemenlik ve ulusal kurtuluş için direniş ve kurtuluş hareketlerine katılmışlardır. Bunun son örneklerinden biri, kadınların Arap Baharı ayaklanmalarına yaptıkları hayati katkıdır. Katkılarına rağmen Arap toplumlarında pek çok kadın egemenliğini sürdürmüştür. Örneğin, Arap Baharı ülkelerindeki kadın yasa koyucuların sayısı fiilen azalmıştır. Örneğin Mısır'da Hüsnü Mübarek döneminde Halk Meclisi'ndeki kadın sayısı 64'ken (518'de 12.4%) Muhammed Mursi döneminde 10'a (508'de 2.0%) düşmüştür.

19. yüzyıldan bu yana, her biri bir dereceye kadar cinsiyet özgürlüğü ve eşitliği sağlayan birkaç farklı feminizm dalgası ortaya çıkmıştır. Ancak toplumun ataerkil yapısı hala yürürlüktedir ve siyasi güç erkek egemen toplumsal yapılarla uyumlu olmaya devam etmektedir. Bunun bir nedeni, bu feminist hareketlerin ya sadece tüm ataerkil uygarlık sürecini yansıtan devlet merkezli bir yaklaşım sunması ya da mevcut sisteme uygulanabilir bir alternatif önerememesidir. Sistemin devamını sağlayan norm ve değerleri pekiştiren de yine sistemin kendisidir.

Hâlâ ataerkil ve kadın düşmanı bir zihniyete sahip bir dünyada yaşadığımız söylenebilir. Örneğin, veriler her üç kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Aile içi şiddetin kendisi de kadına yönelik devlet şiddetiyle bağlantılıdır. Kadınlar siyasette de hâlâ yeterince temsil edilmemektedir ve kadınlar için siyasi eşitliğin sağlanmasında büyük bir uçurum vardır. Ölçümlere göre, kadınların devlet veya hükümet başkanı olarak görev yaptığı sadece 31 ülke bulunurken, küresel olarak kadınlar tek meclisli veya alt meclisli parlamenterlerin sadece %26,5'ini oluşturmaktadır. Şok edici bir şekilde, sadece altı ülke parlamentolarında %50 veya daha fazla kadınla en azından cinsiyet eşitliği seviyesine ulaşmışken, küresel olarak kadınlar kabine bakanlarının sadece %22,8'ini oluşturmaktadır. Dünya genelinde kadınların baskı altında olduğunu ve yeterince temsil edilmediğini söylemek abartı olmaz.

Dahası, hiyerarşi ve tahakküme dayalı bir sistem olan mevcut devlet merkezli sistem içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği eksik ve dışlayıcıdır. Sadece çok sınırlı sayıda tahakküm altında olmayan kadını kapsayabilir. Dolayısıyla, kolektif kendi kaderini tayin ve tahakkümsüzlük olarak özgürlüğün birleşimi olan gerçek özgürlüğe ulaşmak için mevcut sistemden kopmamız gerekmektedir.

Otoriter devletler ve ataerkil toplumlar altında ataerkil baskının ortak deneyimi, Kürt kadın hareketini ve onların "Jin jiyan azadî" sloganını bölgedeki ve dünyadaki diğer kadınların mücadelesine bağlamaktadır. Azra Rashid'in de belirttiği gibi, Jîna'nın ölümü dünya çapındaki feminist hareketlere yeniden ruh verdi. Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar için bir ilham kaynağı oldu. Benzer acıları çeken tüm kadınlar için bir umut oldu. Bu slogan Latin Amerika, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok şehrinde atıldı. Kasım 2022'de Berlin'de 41 ülkeden 700 kadını iki günlük bir konferansta bir araya getirdi ve "Jin jiyan azadî" şemsiyesi altında dünya kadın konfederalizmi gibi kavramlar tartışıldı.

Meksika yürüyüşü

Ancak, "Jin jiyan azadî"nin geçtiğimiz yıl neden küresel bir slogan haline geldiğini kendimize sormak önemlidir. Bunun bir nedeni, sloganın ardındaki siyasi teorinin sadece mevcut krizin kökenlerine dair kapsamlı bir analiz ve eleştiri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda mevcut sisteme uygulanabilir bir alternatif, sadece bir kadın devriminin güvence altına alabileceği bir alternatif sunmasıdır. Bunu anlamak için sloganın ardındaki fikirleri anlamamız gerekiyor. "Jin jiyan azadî" ifadesinin arkasındaki orijinal düşünce, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve çeşitli uzantılarının hapisteki siyasi teorisyeni ve lideri olan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın siyasi teorisinden üretilmiştir. Öcalan'ın kendisinden önceki Kürt kurtuluş hareketlerinde Kürt kadınlarının mücadelelerinden ve direnişlerinden ilham aldığı kesin. Beş bin yıllık uygarlık tarihinin her şeyden önce kadınların köleleştirilmesinin tarihi olduğunu söylüyor.

Öcalan için uygarlığın üst üste binen bir dizi tahakküm ve köleleştirme biçimi olduğu ve kadınların uygarlığın 'ilk kolonisi' olarak hizmet ettiği söylenebilir. Kadınları uygarlığın ilk ve dolayısıyla en çok tahakküm altına alınan ve köleleştirilen grubu olarak görmektedir. Başka bir deyişle, kadınların tahakkümü diğer tüm tahakküm biçimlerinin temelidir. Bu nedenle bir toplumsal cinsiyet devriminin gerekli olduğuna inanır. Kadınlar tamamen özgürleşmeden, kölelik ve tahakkümden kurtuluşun başka hiçbir türü insanlık durumunu tam olarak iyileştirmeyecektir. Bu nedenle Öcalan, kadınlar özgürleşmeden toplumun özgürleşemeyeceğini, çünkü kadınların uygarlığın ortaya çıkışından önce insanların avcı-toplayıcı yaşamlarını karakterize eden organik, doğal ve eşitlikçi toplumların gücünü temsil ettiğini savunmaktadır. "Jin jiyan azadî" ifadesi, Öcalan'ın ataerkilliğin kökenine ilişkin anlayışındaki bu özgürleştirici niyeti ifade etmektedir.

"Toplumun ne ölçüde bütünüyle dönüştürülebileceği, kadınların ulaştığı dönüşümün boyutuyla belirlenir. Aynı şekilde kadının özgürlük ve eşitlik düzeyi, toplumun tüm kesimlerinin özgürlük ve eşitlik düzeyini belirler." Abdullah Öcalan

Öcalan'a göre ataerkillik en az 5.000 yıllık inşa edilmiş bir sistemdir (sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi sistem) ve reform yoluyla değil, bir 'kadın devrimi' süreciyle ortadan kaldırılabilir ve kaldırılmalıdır. Elbette ataerkillik farklı bağlamlarda değişkenlik gösterir. Ancak, devletçi ve kapitalist bir dünya sisteminde ideoloji, bilim, eğitim, ırk, sınıf, din ve medya aracılığıyla kendini küresel olarak yeniden üretir. Yani ataerkillik hayatın her alanında normalleştirilmiş ve kurumsallaştırılmıştır. Toplumda kendini göstermektedir. Dolayısıyla kadınların özgürlüklerini elde edebilmeleri için ataerkilliğin kapsayıcı etkilerinin üstesinden gelmeyi hedefleyen kolektif bir güç haline gelmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kadınların toplumun özgürlüğü için yalnızca 'toplumun yarısını' oluşturdukları maddi nedenlerle değil, 'ilk koloni' statüleri nedeniyle de gerekli olduğunu vurgulamak önemlidir; çünkü diğer tüm şiddet ve tahakküm biçimleri kadınların tahakkümü ve toplumsal cinsiyete dayalı siyasi şiddet üzerine inşa edilmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar içgüdüsel olarak "Jin jiyan azadî" sloganının nihayetinde bunu gerektirdiğini gördüler.

‘Kadın Devrimi’ nedir?

‘Kadın Devrimi’ derken kastedilen soyut bir ütopya değil. Aynı zamanda sadece kadınların katılmasına izin verilmesi anlamında sadece kadın hareketine de gönderme yapmıyor. Bu, kadınların öncülük ettiği ve dünyadaki tüm ulusların toplumun zihniyetinde, kültüründe, ekonomisinde, siyasetinde ve daha da önemlisi güç ilişkilerinde köklü bir değişime yol açan bir devrimdir. Bu, krizi dondurmaya çalışan değil, nedensel kökenini ortadan kaldırmaya çalışan bir devrimdir. Mevcut sistemin gölgesine sığınmayan bir devrimdir. Daha ziyade yaşamın her alanına temel bir değişim getirmeye çabalıyor. Uyum ve barış içinde bir arada yaşamaya inanan bir devrimdir. Ataerkil bir hiyerarşi ve tahakküm biçimini anaerkil bir biçimle değiştirmeye çalışmaz. Aksine, yalnızca gücün yatay olarak dağıtıldığı özgürlükçü ve eşitlikçi bir sistem aracılığıyla uyum ve özgürlüğe ulaşabileceğimize inanıyor. Kadınların özgürlüğünü ön planda tutan bir devrimdir çünkü kadınlara yönelik tahakküm ve sömürgeleştirmeyi, diğer sömürgeleştirme ve tahakküm biçimlerinin üzerine inşa edildiği ilk sömürgeleştirme ve tahakküm biçimi olarak görür.

Sonuç olarak Kürt özgürlük hareketi ve mücadelesinin tarih boyunca biriken birçok sömürgecilik katmanına karşı bir mücadele olduğu söylenebilir. Amacı yalnızca Kurdistan'ı işgal eden egemen devletlerin (İran, Irak, Türkiye ve Suriye) uyguladığı sömürgecilikten kurtarmak değildir. Bu aynı zamanda yaşamı iktidardan sömürgeleştirmeye yönelik genel bir girişimdir. Kürt kadınları sömürge içinde kolonidir ve onların devrimi devrim içinde devrimdir. "Jin jiyan azadî" sadece İran rejiminin varlığına meydan okumadı. Aynı zamanda mevcut küresel siyasete, mevcut sosyal, politik, kültürel ve ekonomik yapılara da bir alternatif sunuyor.

Sloganlar, fikirler ve semboller sınırları aştıkça değişebilir. Uluslararası alanda ana akım medya, siyasetçiler, markalar ve ünlüler "Jin jiyan azadî" sloganının ardındaki devrimci duyguyu ortadan kaldırmaya çalışırken, haritada her yeni çizgiyi aştığında bu slogan daha da güçlendi. Çoğulculuk ve çeşitliliğe dayalı katılım arayışında olan tüm feministler arasında tabandan bir dayanışma ağı oluşturdu. Aynı zamanda uygarlığın derin krizine uygulanabilir bir çözüm sunduğu ve bu çözümün gerçek anlamda eşitlikçi bir doğrudan demokratik katılım sistemi olduğu için dünya çapındaki feminist hareketler için de önemli bir motivasyon haline geldi. Devrimci duygularını korudu ve geliştirdi. Örneğin Tahran'da bir kadın Batı medyasına "Jin jiyan azadî"nin "her türden eşitsiz güç ilişkilerinin, haklarınıza ayak basan ve özgürlüğünüzü kısıtlayan herkesin eleştirisi" olduğunu hatırlattı. Küresel bir olgu olarak ataerkillik, tarihin ebedi veya doğal bir ilkesi değil, tarihsel pratiklerin bir sonucudur. Bu nedenle yapısızlaştırılabilir ve sökülebilir. Jîna’nın ölümünün birinci yıl dönümünde bunu hatırlayalım ve devam eden "Jin jiyan azadî" hareketi aracılığıyla onun için mücadele etmeye devam edelim. Bu nedenle etkisi küresel kalacaktır.

 

*Çeviri: Jin Dergi

*Kaynak: https://nlka.net/eng/the-global-impact-of-jin-jiyan-azadi/


Etiketler : Kadın Mücadelesi, İran, İran'da kadın mücadele tarihi, İran'da kadın hakları, Jîna Emînî, Mahsa Amini, Jin jiyan azadî, Rojhilat,


...

Rojin Mukriyan