Kadıneki Çeviri,

Feminizm savaşa karşı küresel bir çığlıktır


Nora García-15 May 2022

Ve diyoruz ki: bir daha asla sınıflar arasında barış ve halklar arasında savaş. Yine birlikte haykıracağız: halklar arasında barış, sınıflar arasında savaş!

Bu yıla sadece savaş değil, 8 Mart'ta sokaklara dönüşümüz de damga vurdu. Benim şehrim Madrid'de binlerce kadın “her gün herkes için haklar” sloganıyla sokaklara döküldü. “Hepsi” ve “her gün” bize, mevcut siyasi duruma ve onun çok tehlikeli jeopolitik terimlerine bakmak için sıfırdan başlamadığımızı, bir boşlukta dolaşmadığımızı söylüyor.

Böyle güçlü kadınlarla, Güney'den savaş hakkında çok şey bilen ve söyleyecek bir şeyleri olan kadınlarla konuşmak bir onurdur. Şu anda bu solun ne kadar kırılgan olduğunu ve kendisini ne kadar yeniden düşünmesi ve yeni bir savaş çerçevesi geliştirmesi gerektiğini ortaya koyan, bir fikir savaşı yürüten kadınlar. Barış ve demokrasi adına piyasaların düzenini, itaati ve insanların ve kaynakların sömürülmesini kuranlara karşı bir savaş.

Feminizm, bize “biz”in tüm kadınları ve “tüm kadınların” yanıtlarını sunduğu bir yol haritası sunan küresel bir çığlıktır. Kapitalizm, ataerkillik ve emperyalizm arasındaki canice ittifakı savunanların “önce biz”i karşısında “birlikte biz” diyoruz. Bu nedenle, Ukrayna'da barış için mücadele ettiğimiz bu mor ufku görünür kılmak için dünyanın her yerinden kadınlar sokaklara döküldü, bu da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü (NATO) dağıtmak anlamına geliyor.

Bu “hepsi” ile ilgili olarak kimseyi unutmuyoruz. Ayrıca Faslı VI. Muhammed'in cani rejimine ve Avrupa ile ittifakına karşı Sahra kadınlarıyla mücadele ediyoruz. Filistinli kadınlarla, dünyanın kendi kaderini belirlemesine izin verilmeyen bir bölgeyi kontrol etmek için İsrail'in Washington tarafından finanse edilen Apartheid'ine karşı mücadele ediyoruz. Yemen'le, Sahel'le, dünyanın her yerinde kadınlar olarak biliyoruz ki, her şeyin parçalandığı, bölündüğü, kutuplaştığı, basitleştiği ve unutulduğu şu anda, durup düşünmemiz ve ortak bir tepki vermemiz gerekiyor: barış için feminist bir gündem. Çünkü evet hegemonyayı nasıl elde edeceğimizi biliyorduk ve evet neoliberalizm karşısında yeni bir çerçeve oluşturabiliriz.

Analizleri genişleten, ittifaklar kuran, işbirliği, dayanışma ve karşılıklı destek süreçleri yaratan dünya görüşümüzü, her zaman acı çekenlere, sömürülenlere, ezilenlere ve görünmez kılınanlara bakarak yerleştirmeliyiz. Bu nedenle, benim şehrim Madrid'de savaş zirvesi düzenlenirken, biz de “NATO'ya Hayır” Barış Zirvesini düzenliyoruz.

Tartışmalı olan önemli unsurları kendi yol haritamıza göre - kendimizi kaybetmeden, “biz” ve “ötekiler” yaratmadan, bizi farklı kılana bir büyüteçle bakmadan, kendimize göre organize edebildiğimiz kadarıyla anlatmalıyız. Ve şunu söylemeliyiz ki, odağın paradan insanların yaşamlarına ve gezegene doğru değişmesi gereken bir dünyayı gösteren yol haritamızı takip ederek, şiddetin yapısal bir şekilde anlaşıldığı bir gezegen.

İstediğimiz şey, bu şiddet sistemini oluşturan temelleri bozmak. Bu nedenle, savaşın barış olmadığını, militarizasyonun savaşı durdurmadığını ve Ukrayna ile sözde militarize dayanışmanın kendisinin bir çelişki olduğunu söylemek için sorumluluklarımız ve megafonlarımız var. Ve elbette savaş ve yıkımın kaçınılmaz olmadığını da söylemeliyiz. Savaş, tahakküm, sömürü ve korkuyu sürdürmek için bir araçtır ve feministler olarak her zaman ezilenlere karşı bir sorumluluğumuz vardır.

Gücü savunamayız, ona meydan okumalıyız. Savaşın her şey üzerindeki gücü karşısında, barış için güç yaratıyoruz.

İspanya'da dediğimiz gibi, feministler olarak “bir planımız var”: sistemi değiştireceğiz. Çünkü şiddeti üreten buzdağının temelidir. Kapitalizm ve ataerkillik bize karşı savaşı kullanıyor. Sistem yıkım ve savaş üretiyor ve bunu nasıl çözeceklerini bilmiyorlar, bu yüzden parçaları toplamak ve günlük yaşamın can yeleği olmak bize kalmış. Toplumsal yeniden üretim omuzlarımıza düşüyor. Savaş, açlık ve yoksulluk bağlamlarında bu, kat kat artar. Feministler olarak bizler, aktif barışa anlam, strateji ve ortak siyasi örgütlenme, onların bize deyimiyle “ikincil zararların” veya “kabul edilebilir kayıpların” çıkarlarını savunan bir siyasi örgütlenme vermeliyiz. Feminist ekonomi, özellikle bir barış ve sosyal adalet sistemine doğru nasıl ilerleneceğine dair birkaç ipucu sunuyor.

İspanyol gösterilerinde uzun süredir devam eden feminist talep, “ne bizi yok eden savaş ne de bizi ezen barıştır.” Çünkü barışın sadece bir ateşkes olmadığını anlıyoruz. Kapitalizmde yer almayan kalıcı barıştan bahsediyoruz. Barış ve feminizmden bahsetmek, bu nedenle, yalnızca açıklamalar yapmakla ilgili değildir - bu, militan aktif bir barış savunuculuğu, hareket etmek için organize bir mücadele, bazı yaşamların önemli olduğu ve bazılarının olmadığı fikir birliğini oluşturan düşünce yapılarını ve gücü sarsmakla ilgilidir.

Daha önce de söylediğim gibi bu bağlamda boşlukta bir sıçrama yapmıyoruz. Son yıllarda küresel bir çığır açmak için birlikte çalışıyoruz, ancak şunu da hatırlamalıyız. Referans noktamız olan kadınları geriye dönüp okumalıyız. Onları unutamayız. Sizi Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg ile el ele düşünmeye, I. Dünya Savaşı sırasında yapılan feminist tartışmaları okumaya davet ediyorum. Clara Zetkin'in Mart 1915'te gerçekleşen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda yaptığı bir alıntıya bakacağım:

"Savaştan kim yararlanır? Her ulusta sadece küçük bir azınlık. Her şeyden önce, tüfek ve top, zırh ve denizaltı üreticileri; rıhtım sahipleri ve ordunun tedarikçileri. Kârlarını artırmak için farklı halklar arasında nefreti körükleyerek savaşın çıkmasına katkıda bulundular. (…) İşçilerin bu savaştan kazanacakları hiçbir şey yok ve kendilerine yakın ve değerli olan her şeyi kaybetmeye hazırlar."

Ekonomik çıkarlar açısından birçok tekrarlayan içerik var. Şimdi Avrupa'daki hükümetlerimiz Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor, Amerika Birleşik Devletleri'nden gaz satın alıyor ve halk bunu karşılayamıyor, silah endüstrisi yeniden kazanıyor, yeni mülteciler ve yeni açlık ve sefalet hayatları yaratılıyor, nefret ortaya çıkıyor, “Rusyafobisi” ortaya çıkıyor, Çaykovski'nin Kuğu Gölü sansürlendi, gözler faşizme yakın. Daha önce de bu noktaya geldik.

Ve diyoruz ki: bir daha asla sınıflar arasında barış ve halklar arasında savaş. Yine birlikte haykıracağız: halklar arasında barış, sınıflar arasında savaş!

Petrogradlı kadın işçilerin ekmek ve barış için haykırmak için tam 8 Mart'ta sokaklara çıktıklarını hatırlamalıyız. Yıl 1917. Sonrası dünya tarihine damgasını vurdu. 1915'te binden fazla feminist, I. Dünya Savaşı'nı durdurmak için Lahey'de bir araya geldi. Ayrıca Versay Antlaşması'nın sonuçlarını da kınadılar. 20. yüzyılda milyonlarca kadın yürüdü: Vietnam'da, Cezayir'de, Afganistan'da, Irak'ta, Filistin'de, Güney Afrika'da… Ve kısa bir süre önce anneler Buenos Aires'teki Plaza de Mayo'da yürüdü, kimse çocuklarını kim öldürülmüştü unutmasın diye.

Kalıcı barış için feminist mücadelenin tüm bu tarihi bize barışın cesaret ve mücadeleyle dolu olduğunu öğretti. İleride kız kardeşlerim, sadece bir ateşkes değil, bu şiddet dolu dünyanın dayanışmaya, karşılıklı saygıya, eşitliğe, haklara, işbirliğine ve sürdürülebilir bir gezegene dönüştürülmesi anlamına gelen bir barış için savaşalım. Silahlar bizi kurtarmaz. Yapacağız.

*Çeviri: Yeni Yaşam Kadın Eki

*Kaynak: https://capiremov.org/en/analysis/feminism-is-a-global-cry-against-war/
 


Etiketler : Feminizm, Savaş, Kadınların barış mücadelesi,


...

Nora García