Kadıneki Çeviri,

Ataerkillik kadınları bölüyor mu? Dayanışmanın önemi


Damini Mehta-14 Nis 2024

Daha fazla başarı yaratmak için birbirlerine yardım edebilmeye dayanan bu dayanışma ve kolektifleşme ekosistemi sadece bireye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ataerkilliğin zehirli ekosistemiyle doğrudan bir karşıtlık oluşturur ve ona meydan okur

Ataerkillik ve ortaya çıkış biçimi, uzun zamandır analitik bir endişe konusu olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Varlığının diğer pek çok yorumundan çok ince ama açık bir şekilde ortaya çıktığı bir yol, rekabet kisvesi altında bölücü bir güç olarak veya bir karşılaştırma yaratarak geliştiği bir yoldur - bu da kadınları karşılaştırmak istediği kategori veya alan için yalnızca 'uygun bir kadın' olabileceği yanılsamasını yarattığı ölçüde dışlayıcı olmasıyla sonuçlanır. Dolayısıyla, kadınları bir topluluk ve kolektif olarak görme biçimiyle son derece indirgeyici olmaktadır.

Ataerkillik her zaman kadınların eşit olmasına izin vermemek üzerine gelişirken, değişen iklimlerle birlikte gelişmeye devam etmek için popüler anlatı içinde kendini şekillendirme şekli daha ince biçimlere dönüşmektir. Bunun çok önemli bir tezahürü, ataerkilliğin kadınları nasıl içselleştirdiği ve birbirleriyle nasıl karşı karşıya getirdiğidir.

Kurumlar, yaratmak zorunda oldukları göstermelik 'kapsayıcı' alanların ötesinde kadınlar için alan yaratma konusunda herhangi bir teşvike sahip değiller - toplumsal cinsiyet uçurumunu kapatmak için asgari düzeyde çok gönülsüz bir çaba.

Feminist hareketin ve bu hareketin ataerkillikle ilişkisinin son derece önemli hale geldiği bir ortamda, bu hareketin nasıl sonuçlanacağını analiz etmek çok yerinde olacaktır.

Kadınların başarılı olamayacağı bir anlatı yaratır; ancak bir şekilde başarsalar bile, onları kısıtlamanın yolu "sadece birkaçınız kaynaklara ve prestije erişebilir ve bu diğerlerinin pahasına yapılmalıdır" şeklinde bir anlatı yaratmaktır. Bu da ataerkilliğin kadınları karşı karşıya getirerek, kadınların hemcinslerine olumsuz gözle bakmaya başlamaları ve kendilerini tek başarılı kadın olarak görmeleriyle sağlanır. Bunun bir sonucu olarak, kadınlara birbirlerini aşağı çekmeleri ve o pozisyondaki tüm kadınlar arasında daha iyi olan tek kadın olmak için ne gerekiyorsa yapmaları için örtük veya açık bir şekilde teşvik edildikleri bir iklim yaratılır.

Sonuç olarak, erkek egemen çalışma alanlarında zaten azınlık olan kadınlar arasında çok güçlü bir düşmanlık duygusu gelişmektedir. Bu düşmanlık duygusu, bu ortamlarda ve çalışma alanlarında 'sağlıklı rekabet' ve 'başarı' kisvesi altında teşvik edilmekte, ancak genellikle kadınları daha da bölmekte ve birbirleriyle olan etkileşimlerini daha zehirli hale getirmektedir.

Ataerkillik tarafından desteklenen bu tür bir çamur atma yarışı kadınları daha da böler - çünkü ataerkilliği tehdit eden şey, kadınların ve diğer cinsiyetlendirilmiş azınlıkların ortak bir zalime karşı bir araya gelmesidir. Eğer kendi aralarında kavga etmekle meşgul olurlarsa, bu tür bir bölünmenin ortak bir zalim tarafından desteklendiğini anlayamayacaklardır. Yayılan bu başarı yanılsaması sadece kadınlar arasında bölünme yaratmakla kalmaz, aynı zamanda kadınların kaynaklara erişimini de kısıtlar - çünkü artık yapıların masada kadınlar için daha fazla koltuk olması için daha kapsayıcı alanlar yaratması gerekmiyor, sadece hangisinin üste çıkacağını görmek için onları birbirlerine düşürmeleri gerekiyor.

Bu bölünme ve zehirli rekabetin yaratılması, kadınların sistemlerden ve kurumlardan sistematik olarak dışlanmasına katkıda bulunan çok sorunlu bir nedendir. Sonuç olarak kurumlar, yaratmak zorunda oldukları göstermelik 'kapsayıcı' alanların ötesinde kadınlar için alan yaratma konusunda herhangi bir teşvike sahip değiller - bu da cinsiyetler arasındaki uçurumu kapatmak için çok gönülsüz bir çaba. Fortune 500 şirketlerinin CEO'ları arasında sadece yüzde 5'inin kadın olduğunu karşılaştırmalı olarak ele alırsak bu durum çok net bir şekilde görülebilir. Bu, iş endüstrisinin en kaymak tabakasının temsilidir - şirketlerin alt basamaklarına ve kurumsal merdivenin içinde, iş şirketi ekosisteminin alt basamaklarına doğru gittikçe temsil sadece buradan itibaren incelir.

Ancak bu ortamda, kadınların bu sistemik sorunun farkına varması ve bu sorunu ele almak için aktif adımlar atması çok önemli bir gelişme olmuştur. Kadınlar, ataerkilliğin yarattığı bölücü güçlere karşı yavaş ama emin adımlarla bağışıklık kazanan bir topluluk yaratmışlardır. Hindistan kökenli Kanadalı Youtuber Lilly Singh ve onun #GirlLove kampanyası ve daha yakınımızda, bir Instagram Influencer'ı olan Rega Jha gibi kadınlar bunun önde gelen örnekleridir. Gelişmekte olan Hint güzellik topluluğu bile, kadınların birlikte paylaşımda bulunmaları ve büyümeleri için çok kapsayıcı ve olumlu bir alan görüyor.

Paylaşılan yaşanmış deneyimlerden ve insanların içinde işlev gördüğü diğer örtüşen diasporalardan doğan bu topluluk duygusu, sadece bir bağın yaratılmasına ve sürdürülmesine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda birbirlerinin başarılarını kutlayabilme şeklinde tezahür eden söylenmemiş örtük bir sözleşme için de çok önemlidir, çünkü bireysel bir başarının aynı zamanda daha büyük bir düzeyde başarı, daha fazla tanınma ve daha fazla liyakat için alan yaratan kolektif bir başarı olduğunu fark ederler.

Ancak dayanışma sadece bununla sınırlı değildir - aynı zamanda kadınların kendi özgün ifadeleri için birbirlerine alan açtıkları bir topluluk duygusudur. Bu, birbirlerinin alanlarına tecavüz etmemekle ortaya çıkan bir ifadedir. Üst kastlara ve üst sınıflara mensup kadınlar, aynı ayrıcalığa sahip olmayan kadınlar için yaratılmış ve onların hak ettiği alanları işgal etmezler; kadınlar translar ve diğer cinsiyete dayalı azınlıklar için yaratılmış alanları işgal etmezler; sadece birbirlerini kutlamak ve inşa etmek için daha kapsayıcı bir alan yaratırlar - ataerkilliğin sınırlarına meydan okumak ve onun baskısına rağmen gelişmek için.

Bu tür bir dayanışma, büyük ölçüde ataerkil ve dolayısıyla erkek egemen bir sistemde kadınlar için çok özel alanlara sahip olma normunun aksine, toplumu kendini yeniden hayal etmeye zorlar. Kadınların tek bir koltuk için birbirleriyle savaştığı değil, kadınların ve diğer cinsiyete dayalı azınlıkların daha çeşitli bir temsil için birlikte savaştığı, hepsinin masada bir koltuğa sahip olabildiği - daha baskın olan cinsiyetle eşit - bir yeniden tahayyül... Daha fazla başarı yaratmak için birbirlerine yardım edebilmeye dayanan bu dayanışma ve kolektifleşme ekosistemi sadece bireye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ataerkilliğin zehirli ekosistemiyle doğrudan bir karşıtlık oluşturur ve ona meydan okur.

Çeviri: Jin Dergi Ekibi

Kaynak: https://feminisminindia.com/2019/02/04/patriarchy-divide-women-solidarity/


Etiketler : Kadın Mücadelesi, Kadın Dayanışması, Feminist mücadele, Örgütlü mücadele, Özgürlük mücadelesi, Uluslararası kadın mücadelesi, Uluslararası kadın dayanışması,


...

Damini Mehta