...
Zozan Sima
Özgür eş yaşamın siyasi tezahürü: Eşbaşkanlık ve eşit temsiliyet

Yaşamı özgürlük ve eşitlik temelinde inşa ederken kadın ve erkeklerin harcadıkları çabalar, zamanı ve mekanı özgürleştirme arayışı tam da demokratik siyaset alanında somutlaşma imkanı bulur. Bu açıdan eş başkanlık kavramı öncelikle bir zihniyet devrimine yol açmıştır, açmalıdır. Aralarında duygusal, cinsel, ailesel bir bağ olmayan siyasal ilişki ekseninde yeni bir kadın ve erkek ilişki biçimi ortaya çıkmıştır

Hakikat yoldaşım Nagihan’a…

Emeğin adaleti derdin buna. Emeğin bir adaleti var elbet. Bak adımlarını bastığın her toprak parçası nasıl da sahiplendi seni. Ders verdiğin her genç ve yaşlı nasıl da gözyaşı döktü ardından. En inançsız ve karamsar olanlar nasıl da sahipleniyor hayallerini
 

Ataerkilliğe batan dikenler: Özsavunma

Özsavunma kavramına bir saldırı karşısında cevap vermekten, bunu da içermekle birlikte, daha geniş bir perspektiften bakma ihtiyacı var