...
Yüksel Mutlu
Göç

Kapitalist toplumda emek yer değiştiriyor ve sömürü düzeni başka bir boyut kazanıp; kırdan kente, kentten kente doğru göçler iktidar ve devlet eliyle desteklenir hale geliyor

Erkek siyasetin dili

İktidarlar, erkek egemen bir dille kadınları 'dışarının' tehlikeli, ev içinin daha güvenli olduğuna inandırmaya çalışıyor. Oysa, kadınlar siyasete daha çok katıldığında daha iyi bir toplum olunacağına dair güçlü bir inanç var.

12 Eylül’de kadınlar

Tabii ki hayır hatta darbe sonrası sokağa çıkmayı ilk başaranlardı. Birçok kadın direndi, en bariz örneklerden birisi hala hapiste tutulan sevgili Gülten Kışanak. 12 Eylül’de hapishaneden çıktıktan sonra mücadeleye devam ederek birçok genç kadına idol oldu, örnek oldu, rol model oldu. Onun gibi birçok Kürt kadın halen mücadele etmeye devam ediyor

Çedes

Vahim olan bu gelişme aslında çocuğun yüksek yararını gözetmiyor, yapılan işler salt dini eğitimi arttırıp toplumu kamplaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bunu özgür düşünceye ket vuran, sorgulamaktan uzaklaştıran bir uygulama olarak görmek gerekiyor
 

Lozan’ın 100. yılında Alevilerin durumu

Lozan metniyle başlayan Cumhuriyet’in kurulmasıyla tek ırk, tek inanç yaratma ulus-devlet ideolojisinin bugün geldiğimiz noktada Alevilere verdiği zarar hala devam ediyor

Çocuklar

Son 21 yıllık AKP iktidarı dinci politikalarla çocuğu korumak yerine hedefe koyan bir yerdedir. İstanbul Sözleşmesi bunun en bariz örneğidir, sözleşmeden çekilerek kadınları ve çocukları hedef haline getiren durum ortada failler iktidar uygulamalarından, cezasızlıktan güç alarak, nasıl olsa bana bir şey olmaz diyerek devam ediyorlar

4 Mayıs 1937 / Bizim acımız, roza şaye…

Dersimlilerin “Kara Gün” ya da “Roza Şaye” olarak andıkları bugün yani katliam kararının Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği günün yası hâlâ devam ediyor

Kadınlar seçimde ne yapmalı?

Bu seçim her açıdan tarihi bir seçim kadınların sorunlarının çözüme doğru evrileceği, Kürt sorunun çözümü için, kayyumların son bulması, inanç sorunlarının çözümü, yoksulluk, çevre tahribatı gibi birikmiş bir çok sorun çözüm beklerken kuşkusuz 15 mayısta bizi güllük gülistanlık bir ülke bekliyor olmayacak fakat en azından mücadele başka bir yere evrilecek ve yine demokrasi, insan hakları mücadelesi devam edecek

Newroz kadın bayramıdır

Newroz kadınların faşizme karşı tekçiliğe karşı, onun zihniyetiyle mücadelesi demektir. Aynı zamanda katledilen kadınların isyanıdır

Tekrar

Mücadele varsa başarı da vardır, kadınların ve halkın iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Özgürlük için 2023'te de tekrar mücadeleye devam...

Kadın mücadelesi bastırılamaz

Kadınlar bir 25 Kasım'ı daha ağır saldırı altında geçirdiler. Fakat yine ve yeniden isyanlarından vazgeçmeyeceklerini gösterdiler

Kadın Koalisyonu'nun 20. yılı

Siyasal katılım hem eşitlik mücadelesinin aracı, hem de amaç... Bakmayın siyasetin kirliliği hakkında söylenenlere, şöyle kuvvetli bir rüzgar estirdiğimizde, ne kir kalıyor ne bir şey. Biz katılmadıkça, uzak durdukça kirleniyor siyaset