...
Saliha Ayata
Ahlakilik bir toplumsal kültür olayıdır

Robert Oppenheimer büyük bir fizikçiydi, çok şey biliyordu ama çalışmalarını her ne gerekçe ile olursa olsun atom bombası yapmanın hizmetine soktu ve 220 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki çok şey bilmek ahlak sahibi olunduğu anlamına gelmiyor

Kültürsüzlük ile popülerleştirilen Kürt kültürü ile ne yapılmak istenilir?

Varlığımızı korumak için kültürel direnişimizi sadece kültür ve sanatla ilgili çalışanlara bırakamayız. Kürt toplumu olarak bulunduğumuz her noktadan kültürsüzleştirilmeye, kapitalizme, popüler kültüre karşı durmalı ve buna direnmeliyiz

İyi olan, güzel olan sanatsaldır

Erkeğe rağmen kavramını kullanmak bu noktada çok doğru olacaktır çünkü kadının yaşamı var eden, yaratan, sanata dönüştüren yanını çok iyi bilen erkek bütün bu özelliklere var gücüyle saldırmış ve yakıp yıkıp öldürmekten kaçınmamıştır ancak kadın erkeğe rağmen iyiden, güzelden, güzel olanı sanata dönüştürmekten vazgeçmemiştir

Kültür, dil, kimlik, toplumsallık ısrarı

Bazı  araştırmacılar kültürü tarım devrimiyle başlatırlar. O zaman Kürtler kültürleşme anlamında ilk yaratıcı halklardandır. Çünkü  tanımlamalara göre, ilk tarımsal faaliyet, ilk yerleşik yaşam Mezopotamya'da, bugün Kürt denilen toplumun anaları ve ataları tarafından geliştirilmiştir

Depremin kadın, kültür, sanat ve yeniden toplumsallaşma hali

İnsanın toplumsallaşma pratiğinde yaşanan derinleşme ilerledikçe, kendi aklının ve zihniyetinin gücüyle yeryüzünde başka benzeri olmayan , adeta sıfırdan yaratım diyebileceğimiz kadar köklü ve güzel ürünler de yapar