...
Ruşen Seydaoğlu
Beraber yaşamayı imkânsızlaştıran: Yeni(den) erkeklik

Kadın kazanımlarının ve kurumsallaşmalarının mayasıyla oynamaya kalkarlar. İlk hamleleri eşyaşamın siyasi temsili olan kadın belediye eşbaşkanlarından nikahlarını kıymalarını istemek olur. Ya da siyasi temsillerden bu kıyımın şahidi olmalarını… Milliyetçiliğin, cinsiyetçiliğin ailesine karşı savaş açtığın, mevcut aileleri demokratik ailelere dönüştürmek için çırpındığın o yerde seni bir anda egemenin temsili haline getirmeye çalışır

Kadınların 3. Yol'unda diplomasinin etkililiği-ittifakların gücü

Kadın mücadelesinin gücüne dair eleştiri ve değerlendirmelerin birinci derece muhatabı kadın hareketleridir. İttifakın sol sosyalist, inanç vb. eksenli bileşenlerinin demokratik kültürü ne denli geliştirdiğine dair eleştiri ve değerlendirmelerin muhatabı bu kimlikleriylekatılan bileşenlerin kendisidir. Kürt kültür ve kimliğinin ittifaklardaki görünürlüğünün sorumlusu da Kürtlerdir

Varsın dünya yıkılsın eşbaşkanlık sistemiyle yeniden kurulur

Tutum belgesinde eşbaşkanlık en genel çerçevesiyle kadınların ve erkeklerin özgür eşyaşam sisteminin yönetimsel faaliyetlerinin tamamını istisnaya yer vermeksizin bütünlük ve birliktelikle yürütmesi şeklinde ifade ediliyor
 

Kapatılamayan kadınlar

Tahakküm odaklarının, hapishanelerin korkutucu, gerekirse inandıklarımızdan taviz vererek kaçınmamız gereken mekânlar olduğuna dair öğretisi karşısında; özgürlük ve eşitlik için mücadele yürütenlerin, kadınların direnerek, bulundukları her yerden -hapishaneler dahil- sistemli bir yaşam çıkardıkları deneyimler, kanlı canlı duruyordu

Kadınların büyüsü: Özgürlük ütopyasını yeniden yaratmak

Kendi olma- xwebûn eğilimine içkin özgürlük bilincinin, bu bilincin birey ve toplumda yeşertilmesinin, yine toplumsal olan, toplumun savunusunda olan bir sisteme kavuşturulmasının önlenemez ve ertelenemez arzusunu “form, bilincin örgütlülüğe kavuşmuş halidir” belirlemesiyle berraklaştıranlar vardı

Kendini yeniden doğurmak

Halbuki kadınların itirazları, örgütlenmeleri, direnme yöntemleri, erkeklerin de içlerindeki tanrılarla nasıl mücadele edebileceklerinin rehberi gibiydi. Kadın ve erkek arasında sahici bir bağın kurulması; ancak bu rehberliğe güven duyan erkeklerle mümkün olabilirdi

Kadınlar yeni cesur dünyayı yaratırken

21. yüzyıl kadın yüzyılı olacaktı ve 2022 buna yakışır bir şekilde direniş yılı oldu. Kadınların özgürlük arzusu engelleri, sınırları aştı, birbirine yaklaştı. Şimdi sıra tecridi kırmakta, kadınların yeni cesur dünyasını yaratmakta…
 

Barışın Yaratıcı Gerilimi: Unutmak ve Hatırlamak

'Barışın muhatabı kim midir, kimler midir, sahiden birileri midir yoksa zihniyet midir, yoksa aslında o zihniyeti 70 küsur yıllık yaşam pratiğiyle temsil eden midir? Bu soruların hepsi zihinde canlılığını koruyadursun…'

Şiddetin kaynağını dağıtmak

Yeni makul kadına uymayan, Kürtlük ve kadınlık ile kendi varoluşuna tutunan ve bu varoluşla direnen kadınların yaşadıkları erkek-devlet şiddeti 25 Kasım Günü'nün de kadın mücadelelerinin de derdine dahildir