...
Jana Nakhal
Politik Bir Disiplin Alanı Olarak Saç

Saç kişisel, mahrem ya da kamusaldır. Saç aynı zamanda politik bir yapıya sahiptir, biz öyle olmasını istediğimiz için değil, sömürgecilik ve ataerkillik onu öyle kıldığı için