...
Havar Derya
Demokratik siyaset

Özgürlük, demokrasinin varlık koşullarının başta gelenidir. Yani demokrasi ya özgürlükle beraber olacaktır ya da biçimsel kalıp gerçek anlamını taşıyamayacaktır