...
Ezgi Sıla Demir
İktidarın genelden yerele kadınlara yönelik politikaları

Mevcut sistemin kadına vaat ettiği tablo ve yaşam, kadın derneklerini kapatmak, yaşam hakkını koruyamamak ve katledilmesine zemin hazırlamak, medeni kanunda yapılan aleyhte hamleler, istismar affı, miras hakkına müdahale, makbul kadın makbul aile ve diyanet üçgenine hapsetmek, gözaltılar, tutuklamalar, düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri, yargı tacizleridir

Jean Baudrillard üzerine: Hakikatin yitimi ve simülasyon evreni

Artık o kadar yoğun bir şekilde sembolik ve kültürel kodlarla sarıldık ki duyulan bir haber veya olay tarihsel bağlamda değerlendirilemez hale geldi. Böyle bir ortamda Baudrillard’a göre nesnel ve evrensel yorumlar yapmamız imkânsız çünkü bunun koşulu yoktur. Bu yorum yapma özgürlüğünden farklı bir şeydir. Hakikatle ilgilidir ve bu ortamda hakikatle çıplak temas kurulamamaktadır

Mahpusta kadın olmanın şaşırtıcı benzerliği

Kadın siyasi mahpusların deneyimleri, mücadeleleri ve direnişleri uluslararası ve yerel düzeyde paylaşıldı. Ardından medya, sanat, hukuk gibi farklı alanlarda etkili savunuculuk stratejilerini ve yöntemleri tartışılarak, uluslararası bir dayanışma ağının oluşturulmasına dair öneriler gelişti

25 Kasım'a giderken; Kürt kadınlara yönelik erkek-devlet şiddeti

Ez cümle kadına yönelik şiddetle ilgili vurgulanması gereken en önemli hususlardan biri de Türkiye’de bölge illeri üzerinde işletilen yöntemin ve şiddetin farklılıklar taşıdığıdır. Elbette her yerde kadına savaş açmış bir zihniyet söz konusu ama Kürt kadınlarına yönelik sistematikleştirilen özel yöntemler olduğu da artık bir gerçek

Sahi neydi Orta Doğu?

Ne oldu da uygarlıklara beşiklik etmiş bu coğrafya hakikatinden bu kadar tersine düşürüldü? Nasıl oldu da Orta Doğu olarak adlandırılmaya başlandı? Orta Doğu’yu kimler, nasıl yarattı?

Savaşın girdabında yine kadınlar

Savaşlar artık sadece fiziksel olarak yürütülmemekte, psikolojik, kültürel, ideolojik, teknolojik vb. yöntemlerle toplumların karşısına çıkmaktadır. Sistem her konuda olduğu gibi savaş konusunda da kendini yenileyerek birçok yeni aygıt yaratmaktadır

Duygusal zekanın manipülasyonu

Günümüz ifadeleriyle bakacak olursak iki zekâ türünün birbirinden kopması kapitalizmin tamda yapmak istediği gibi duyguları çarpıtmasına olanak verir. Özellikle analitik zekâ duygusal zekadan koparsa canavarlaşma ile bir önceki paragrafta geçtiğimiz özet gibi sistemin yarattığı erkek iktidarı, aklı, sistemi, tarihi ve sınıfı ortaya çıkar

Kaybedilen kadınlar, kaybedilen yaşamlar

Kadınlar bu hakikat arayışının öncüleri, direnenleri ve aynı zamanda kaybedilenleri oldu maalesef.  Kaybedilen kadınlar 90’lı yıllarda bir sistematiğin içinde kaybedildiler ve faili meçhul bırakıldılar. Akıbeti bilinmeyen onca insanın arasında kadınların sayısı da oldukça fazla

Ömürleri evlatlarının kemiklerini ararken biten anneler

Cumartesi Anneleri’nin birçoğunun ömürleri evlatlarının kemiklerini ararken bitti maalesef. Evlatlarının kemiklerini toprağa kavuşturup onların da bir mezarı olsun diyen anneler, bu kutuplaştırıcı siyaset içinde birçok ayrıma, şiddete, yasaklamalara, kötü muameleye, kolluk şiddetine, gözaltılara maruz bırakıldı

Mülteci, göçmen kadınlara yönelik şiddet biçimleri ve artan şüpheli ölümler

Kadınların yaşamını elinden alabilme gücünü kendinde bulan erkek akla karşı hukuki olarak bir yaptırım uygulanmıyor oluşu, uygulansa bile kadınların ve kamuoyunun yoğun tepkileri ile söz konusu oluyor olması demokrasinin, hukukun donup kaldığı bir sistemin sonuçlarıdır

Herkesin seçimi ama en çok kadınların!

Unutmamak ve her an hatırlatmak lazım ki bu seçim nefes almanın yollarını açıyor. Bu seçimde oylar kadınların kendine verdiği oydur, iradesidir, var olmasıdır

8 Mart’ın ruhu daima kadının emeğinde saklıdır

Toplumda erkek egemen bakış bağışıklık kazandığı için, kadına ilişkin körlüğü kırmak atomu parçalamak kadar zor bir iştir. Bu körlüğü kırmak büyük entelektüel çaba harcamayı, mücadele etmeyi ve egemen erkekliği yıkmayı gerektirir.