...
Elif Tirenç İpek
Jin olmak, jiyan’da var olmak ve azadî’leşmenin bedeli

İktidarın yargıyı elinde tutması, yargının ise erkeği cezalandırmaması şiddette artışın temel sebebi haline gelmişken; İstanbul Sözleşmesi, 6284 ve medeni haklara dönük saldırılar, ‘kadını koruması’ gerekenin kadına saldırana dönüşmesi değil de nedir?