...
Bişenk Sara
Orta Doğu ve Kuzey Afrikalı gençlerden tarihi bir adım

Konferans, kapitalizm ve onun ideolojisi olan liberalizme karşı bir adımdı. Diğer bir ifade ile erkek egemen sisteme, doğa talanına, yaşam alanlarının talan edilmesine, toplumu “özgürlük” yanılsaması ve yalanı ile parçalayan, bireyselliği geliştiren, gençleri özünden ve yurtseverlik görevlerinden uzaklaştıran sisteme karşı gerçekleştirilen bir konferans oldu. Kadın kimliğini, inançları, dilleri ve ulusları görmezden gelen algı ve zihniyete karşı mücadelenin önemine dikkat çekildi. Yine ulus-devletin bölgedeki halkları, inançları karşı karşıya getiren, varlıklarını inkar eden; ortak, birlikte ve demokratik yaşamın önünde engel olan sistemine karşı demokratik ulus projesinin önemi dile getirildi. Çünkü halkların kendi kaderini tayin etme ve bölgenin tüm bileşenlerini korumayı esas alıyor bu proje.