...
Ayşe Gül Yılgör
Yeni bir hayat-yeni bir ekonomi mümkün

Kadın kooperatifleri, kadınların ekonomik yaşama katılmalarında, istihdam edilmelerinde, sosyal ve politik açılardan güçlenmelerinde stratejik öneme sahiptirler ve bu önem giderek daha da artacaktır