...
Ayşe Çelik
Hikâyelerim

Bireyler, cinsiyetlerinden dolayı ayrıma uğramadan eşit hak ve özgürlüğe sahip olmalı, kamusal ve özel yaşamın her alanında yer alabilmelidir. Kadınlar ve erkeklerin farklı ihtiyaçları ve özellikleri olması eşit olamayacakları anlamına gelmez

Şiddetsiz dünyanın kapısı

25 Kasım kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve bugün bile kadına yönelik şiddete en fazla tanıklık ettiğimiz gündür. Çünkü sistem kadının uğradığı şiddeti dile getirmesini bile istemez. Bunun karşısına da bütün militarist gücüyle çıkar

Biz kadınlar unutmamalıyız

Virginia Woolf: Bir kadın olarak benim ülkem yoktur, bir kadın olarak bir ülke de istemiyorum, bir kadın olarak tüm dünya benim ülkemdir...

Umut

Mesleğime umutlarla başladığım yıllar kadın hareketinin de yükselişte olduğu, yasaların birbiri ardına değiştiği, kadına şiddeti önleyici yasaların çıktığı, Medeni yasanın ve Ceza yasasının değiştiği, kadın lehine hükümlerin ardı ardına çıktığı yıllardı... Yeni yeni hayaller kurar, çalışırdık. Sonra ne oldu diye çok düşündüm. Ne oldu da her şey elimizden uçup gitmeye başladı...