...
Aynur Cengiz
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 kapsamında “Kadının beyanı esastır” ilkesine dönük saldırılar

En basit tanımıyla “kadının beyanı esastır” demek; eşitsiz güç ilişkilerinin erkekler lehine süreklileştiği ataerkil toplumda (...) kadının sözünü/beyanını hareket noktası olarak kabul etmeyi ifade ediyor