...
Avzem Koçer
Dinleyicisi olmayan bir ağıt. Peki, bu bir ağıt mı?

Bölgede yoğun yaşam hakkı ihlalinin yaşandığı bir dönemde kayıp olanın arkasından tutulacak olan yas hangi koşullar sağlanarak toplumun tamamına ait hale getirilebilir? Kadının zorla sürgün edildiği kentte ‘acı’sı nasıl saygınlık kazanabilir?