Söyleşi

Barış için örgütlenmeliyiz
Yadigar Aygün

Savaş, kadın katliamları ve ekonomik krizin gölgesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü önceki yıllardan farksız karşılanmıyor. HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, ‘Evet, barış istiyoruz. Fakat bu barış ancak cinsiyet eşitsizliğinin ve her türlü ayrımcılığın yok edildiği bir zeminde mümkün olabilir’ dedi

AKP'nin pronatalist politikaları: Üreme sağlığı hizmeti verilemez halde
Yadigar Aygün

"AKP hükümeti pronatalist (doğum yanlısı) politikalar uyguluyor... Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan hekimler üreme sağlığı hizmeti veremez hale gelmiştir"

'73. Êzidî fermanı kolektif bir suçtur'
Hicran Urun

"73. Êzidî Fermanı için komşu ülkeler ve halklar başta olmak üzere herkesin suçlu olduğu kolektif bir kötülüktür diyebiliriz. Sadece selefist veya ikinci zihniyetin bir dışavurumu değildir. Muktedir devletlerin ve halkların ortalığa saçtığı dehşettir"

Mülteciler ne muhtaç ne maşa, eşitimizdir
Diren Yurtsever

"Mültecilik en temel insani hak olarak, yalnızca hukuki değil fiili olarak da herkese tanınmalı. AKP’nin sadaka ekonomisini değil, adalet ve eşitlik temelinde bir yaşamın hayata geçirilmesini istiyoruz"

Türkiye'de feminist bir kadın üniversitesi mümkün mü?
Çiğdem Öztürk

ABD’nin en önemli yedi kadın üniversitesinin oluşturduğu Seven Sisters'ın ilk halkası ve 2014’ten bu yana cinsiyetsiz kampüs ilkesini benimseyen Mount Holyoke Üniversitesi’nden Elif Babül’le kadın üniversitelerini konuştuk

'Bir gecede karar verdim, canımı alarak geldim'
Hicran Urun

'Dünyanın birçok yerinde kadınlar şiddet görüyor ama biz sadece şiddet görmüyoruz, biz burada aynı zamanda garibiz. Kadınlar şiddet gördüğünde, polise gidemiyor çünkü deport edilmekten korkuyor. Onun için susuyor, intihar ediyor'

Savaşı sorgulamazsak yoksulluğu çözemeyiz
Hicran Urun

"İktidar bir sınır ötesi harekat başlatıyor ve bütün muhalefet arkasında diziliyor. Peki o zaman umut nerede, nasıl şekillenecek diye baktığımız zaman umut işte bu tutumu yenmekte. Bu dizilişi yerle bir etmektedir"

Kadınlar mücadele ile elde etti AKP gasp etti
Hicran Urun

Türkiye'deki mevcut yasalar, yeni getirilen ekler dahil İstanbul Sözleşmesi'nin yanından geçebilecek nitelikte değil

Özsavunma sadece hayatta kalma meselesi değildir
Hicran Urun

'Hayatta kalmanın üstüne nasıl yaşamalıyız sorusunun cevaplarını eklediğimizde özsavunma sadece hayatta kalma meselesi değildir kısmı da açıklığa kavuşuyor'

Öncelikli gündemimiz kolonyalizm
Nevin Cerav

8 Mart haftasında Türkiyeli kadınlar olarak şiddet üreten iktidara, erkek-devlete karşı mücadelemizi yükseltiyoruz. Peki ya ‘yavru vatan’ denilerek hiçleştirilen Kuzey Kıbrıslı kadınlar ne durumda? Sorduk, can yakıcı cevaplar aldık…

1987'nin devamıdır bu direniş
Reyhan Hacıoğlu

'Benim bize inancım sonsuz. İnanıyorum her şey istediğimiz gibi olacak. Fazlasında gözümüz yoktu ki hiç. Hakkımızı istedik sadece. İnanıyorum hep birlikte biz kazanacağız...'

Sokak "köklü bir değişim şart" diyor
Öznur Değer

Yolsuzluk, çifte maaşlar, devasa savaş bütçeleri ve yandaşı kollayan ekonomi paketleri ile her geçen daha derinleşen ekonomik krizi, krizin en büyük yükünü çeken kadınlara sorduk... 

Kapalı kurumlar şiddet üretir
Hicran Urun

"Mesela Ortaçağ'da, İlkçağ'da çocuk ya babaya aittir ya kiliseye, biraz daha ileri gittiğimizde devlete aittir. İşte o İlkçağ'da, Ortaçağ'da ve Rönesans'taki algı hâlâ devam ediyor"
 

"Acil olarak bütüncül bir çocuk politikasına ihtiyaç var"
Dilan Babat

"2013-2020 yılları arasında toplam 143 bin 335 çocuk istismarı davası görüldü. Bu da her yıl yaklaşık 20 bin 500 çocuk istismarı davası demek. Türkiye’de acil olarak bütüncül bir çocuk politikasına ihtiyaç var"

7 Ortadoğu ülkesinden kadınlara 25 Kasım gündemlerini sorduk: İşgal, şiddet, mücadele
Hicran Urun

Paylaşım savaşlarının, işgalin, göçün ve ataerkinin hüküm sürdüğü Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden kadınların bu yıl ki 25 Kasım gündemleri neler? 7 ülkeden kadın hakları savunucularına sorduk...