Yazı
Yazı
Göç ve göçmenlik: Tarih kadar eski olgu
Oya Açan

Akdeniz'de boğuluyor, Sırbistan’da dikenli tellere takılıyor, Polonya ve Macaristan sınırlarında açlık ve susuzluk yüzünden her gün binlercesi hayatını kaybediyor. 2014'ten bu yana sadece Akdeniz'de 50 bin kişi boğularak öldü. Buna rağmen bu ölüm yolculuklarına akış yönündeki çaresizlik sürüyor. Çünkü ezilen ve sömürülen halklar savaşlarla, yokluk ve yoksullukla soluksuz bırakılıyor. Çünkü emperyalist akbabalar ve işbirlikçileri ezilen halkları sömürüp iliğini kemiğini kurutarak geleceksizliğe mahkum ediyor

Yazı
Kent devletlerinden ulus-devletlere göçün seyri
Saliha Aras

Sümer-Babil-Akad-Asur kent devletlerinden şimdiki ulus devletlere uzanan süreçte aşırı kar ve aşırı hırs: kanlı savaşlara, katliamlara, açlıklara sebep olmuş, insanların yerlerinden yurtlarından olmasına ve kitlesel olarak başka yerlere göç etmelerine neden olmuştur. Asurluların gittikleri her yerde talan, tecavüz, gasp, yakıp yıkma, korku salma gibi yöntemleri kellelerden kuleler yapmaları bilinen tarihsel bir gerçekliktir. Birçok sınıflı kent devletleri işgal ettikleri yerlerde surlar örüp içerisinde halkını korur. Onların dışında kalanları ise göçe tabi tutarak göçertirler ve bu zamanla hegemonik sistemlerin iktidarların göç - göçertme politikaları haline gelir

Çeviri
Yerinden Edilmiş ve Dağılmış: Arap Ortadoğusu ve Kuzey Afrika'dan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Aktivistleri
Carmen Geha

Kadınlar ve toplumsal cinsiyet aktivistleri göçmen, mülteci veya sığınmacı olarak yeniden yerleşebildiklerinde, yeni bir bağlama uyum sağlama konusunda sosyal ve psikolojik baskılarla karşı karşıya kalıyorlar. Mülteciler giderek artan bir şekilde - ve ara sıra - yaklaşan zorla geri dönüş tehdidiyle de karşı karşıya kalıyor. Göçmenler işlerini kaybetme riskini göze alamazlar veya ne tür işler alacakları konusunda telaşlı olamazlar çünkü çalışma izni olmadan eve döndüklerinde de ilk sırada yer alacaklardır. Göçmenler ve mülteciler için cinsiyete göre üç durak vardır; özellikle de yolculuğa şiddet ve zulümden kaçan aktivistlerin bakış açısından bakıldığında

Çeviri
Venezuelalı kadınlar, feminizm ve halk iktidarının inşası
Capire

Venezuelalı kadınlar, içinde bulundukları bölgesel koşulların ötesinde, yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı mücadele alanlarında örgütleniyorlar. Bu topluluk çalışması deneyimlerinden biri de Dönüşüm, Kadın, Topluluk, (TRAMUCO) Kooperatif Üretim Birliği. 2023 yılında kurulan kolektifin 45 kadın üyesi Antímano, La Vega, Sucre, Altagracia, San Agustín, Coche ve Valle mahallelerinde toplum temelli, katılımcı bir katı atık yönetim sistemi örgütlüyor. Bu kadınların yürüttüğü özyönetim esaslı çalışma, cam, kâğıt ve plastiği yeniden değerlendirmeyi amaçlıyor; bu atıklar sıkıştırılarak sanayi sektörüne satılıyor ya da yeni ürünlere dönüştürülerek ticareti yapılıyor ve kendi topluluklarında dağıtılıyor