Söyleşi
Yazı
Yılgınlık yok, direniş var!
Oya Açan

Kadınların kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarını yok saymadan, bunun yaşattığı çıplak aşağılanma, duygusal ketlenme, mobbing... kısacası yaşadıkları bütün yoksunluklar üretim alanında mücadeleye atılması için hangi eşikleri aşması gerektiğini düşündürmeli bize. Çünkü bütün bunları dikkate almayan bir örgütlenme ona biçtiğimiz öncü misyonunun erimini de gösterecektir

Çeviri
Feminist bir politik özne inşa etmek ne anlama geliyor?
Carmen Díaz

Bizi kendi normlarına inandıran bir sistemi artık normal görmemeliyiz. Ayrıca, baskıyı tanıyan ve bundan kimin sorumlu olduğunu, faydalanıcılarını ve nasıl işlediğini bilen eleştirel bir bilinç geliştirmeliyiz

Yazı
Umut
Ayşe Çelik

Mesleğime umutlarla başladığım yıllar kadın hareketinin de yükselişte olduğu, yasaların birbiri ardına değiştiği, kadına şiddeti önleyici yasaların çıktığı, Medeni yasanın ve Ceza yasasının değiştiği, kadın lehine hükümlerin ardı ardına çıktığı yıllardı... Yeni yeni hayaller kurar, çalışırdık. Sonra ne oldu diye çok düşündüm. Ne oldu da her şey elimizden uçup gitmeye başladı...