Kadıneki Çeviri,

Taliban'ın Afganistan'daki 'cinsiyet ayrımcılığının' iki yılı


Belquis Ahmadi-31 Ara 2023

Taliban, kadınların evlerinin mahremiyetinde ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğini dikte ediyor, hatta müzik dinlemeyi bile yasaklıyor. Sonuç olarak Afgan kadınları korku, endişe, öfke, çaresizlik, uykusuzluk, öz saygı eksikliği ve intihar ve kendine zarar verme düşünceleri gibi ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır

Afgan kadınları ve kız çocukları, Taliban'ın giderek kötüleşen baskısına karşı dirençlerini sürdürebilmek için maddi ve manevi desteği hak etmektedir.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden iki yıl sonra, ülkedeki insan hakları durumu berbat bir halde ve rejimin politikalarından en çok kadınlar ve kız çocukları etkileniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yeni bir raporda ortaya koyduğu üzere, Taliban'ın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsiyete dayalı zulüm suçunu işlediğine dair kanıtlar giderek artıyor. Bu yaz Dünya Ekonomik Forumu, cinsiyet uçurumları üzerine yaptığı bir araştırmada Afganistan'ı 146 ülke arasında son sıraya yerleştirdi. BM'nin Afganistan'daki insan hakları durumuna ilişkin özel raportörü özel bir raporunda Taliban'ın "Afganistan'da kadın ve kız çocuklarının temel haklarına yönelik geniş çaplı sistematik ihlallerinin ... toplumsal cinsiyet zulmü ve kurumsallaşmış bir toplumsal cinsiyet ayrımcılığı çerçevesi oluşturduğunu" söyledi. Taliban'ın kadın haklarına yönelik kısıtlamalarının kapsamı gerçekten de eşi benzeri görülmemiş bir boyuttadır.

Kadınlar, 15 Ağustos 2022'de Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin birinci yıldönümünü kutlayan Taliban savaşçılarının önünde bir caddeden geçiyor. (Kiana Hayeri/The New York Times)

Savunucular, kadınların evden yapılabilecek işlere ya da çocuk yetiştirme ve ev kadınlığı gibi geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine mahkum edildiği, erkeklerin siyasi ve sosyal konularda tüm kararları aldığı ve kendilerine tüm kamusal alanlarda yetki verdiği iki katmanlı sistemleri tanımlamak için sıklıkla "toplumsal cinsiyet ayrımcılığı" terimini kullanmaktadır. Afgan kadın ve kız çocuklarının bugün içinde bulundukları durum budur.

İlmiğin Sıkılaştırılması

Taliban'ın Ağustos 2021'de Kabil'i ele geçirmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında sözcü Zabiullah Mücahid, Taliban'ın "Şeriat çerçevesinde kadın haklarına bağlı olduğunu" ve grubun kadınlara karşı ayrımcılık yapmayacağını söyledi. Taliban geçmişte de benzer iddialarda bulunmuş olsa da, bu sözlerin içi boş olduğu kısa sürede kanıtlandı.

Gerçekten de Taliban iktidarı ele geçirdikten hemen sonra kız çocuklarının ortaokullara gitmesini yasakladı ve 34 vilayetin tamamında kadın haklarını korumakla görevli Kadın İşleri Bakanlığı'nı ironik bir şekilde Ahlaksızlığı Önleme ve Erdemi Teşvik Bakanlığı'na dönüştürdü. Bu, insan hakları ihlallerine karşı koruma sağlamak ve kadın haklarını teşvik etmek amacıyla yürürlüğe konan mevcut tüm mekanizmaları, yasaları ve kurumları tamamen ortadan kaldıran 140'tan fazla emir ve kararname dizisinin başlangıcı oldu.

Rejim, Başsavcılık Ofisi'nin adını değiştirerek Kararname ve Direktiflerin İzlenmesi ve Takibi Genel Müdürlüğü olarak değiştirdi. Taliban ayrıca Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddeti Ortadan Kaldırma Komisyonu, şiddet gören kadınlar için sığınma ve güvenli evler, sivil toplum öncülüğündeki koruma ve güçlendirme programları ve kadın liderliğindeki örgütler gibi kurumları da ortadan kaldırdı. Ayrıca kadınlara yönelik şiddet ve tacizi ortadan kaldırmaya yönelik yasa ve politikaları da iptal ettiler.

2021 yılı sonunda, Taliban'ın iktidardaki ilk dört ayı, kadınlara 1990'lardaki önceki yönetimlerinden farklı davranmayacaklarını gösterdi. Mevcut iktidarlarının ilk döneminde, Taliban kararnameleri ve fermanları, kadınların devlet üniversitelerinde çalışmasını veya ders vermesini, hükümet için çalışmasını veya mahrem (veya erkek vasi) olmadan evden 45 milden fazla uzağa seyahat etmesini kısıtladı. Taliban, kadınların erkek sağlık kuruluşlarını ziyaret ederken -ameliyat sırasında bile- yanlarında bir mahremlerinin bulunması gerektiğine hükmetmiştir

Son iki yılda durum daha da kötüleşmeye devam etti. Taliban, kadınların örtünmesi ya da giyimi ile eşanlamlı olarak kullandıkları tesettürün en iyi şeklinin Afgan kadınların burka giymesi (yani tepeden tırnağa tamamen örtünmesi) ya da evde oturması olduğuna karar verdi. Taliban ayrıca kadınların BM ve STK'lar için çalışmasını yasakladı ve kadınların halka açık parklara girmesini ve spora katılmasını kısıtladı. Rejim ayrıca önceki hükümet döneminde karara bağlanan binlerce boşanma davasını da geçersiz kıldı. Son kararnameleri güzellik salonlarının kapatılmasını gerektirdi ve yaklaşık 60.000 kadını ailelerini geçindirecek gelirden yoksun bıraktı.

Bu kısıtlamalar ve kurallar daha da acımasız ve zalimce olmaya devam etmektedir. İki yıl önce kadınlar mahremleri olmadan kısa bir mesafeye seyahat edebilirken, bugün kadınların evden çıkabilmeleri için bile yanlarında bir erkek vasi olması gerekiyor. 2021 yılında kadınların birçok işte çalışması yasaktı, ancak STK'lar veya Birleşmiş Milletler için çalışabiliyorlardı. Bugün, yukarıda belirtildiği gibi, bu kuruluşlar için çalışamıyorlar. Aralık 2022'ye kadar üniversiteler kadınlara açıktı, ancak şimdi kadın öğrencilerin ve eğitmenlerin devlet veya özel üniversite kampüslerine girmesine izin verilmiyor. Son iki yılda ortaya çıkan ve Taliban'ın gelecek nesiller üzerindeki kadın düşmanlığını devam ettirecek daha uzun vadeli bir tehdit de Afganistan'daki eğitim sisteminin "medreseleştirilmesidir". Bunun üç şekli var: normal devlet okullarının müfredatı Taliban'ın İslam yorumuna uyacak şekilde revize ediliyor; kız ve erkek çocuklar devlet okulları yerine medreselere gitmeye teşvik ediliyor; ve her vilayette erkek çocuklara askeri ve İslami eğitim veren yeni "cihat medreseleri" kuruluyor. Taliban ayrıca hem erkek hem de kız çocukları için medreselere daha fazla yatırım yapıyor. Aileler kız çocuklarını medreselere göndermeye daha da teşvik ediliyor çünkü 12 yaşından küçük, yaşına göre daha uzun ya da fiziksel olarak daha iri olan kız çocuklarının okuldan atılması gibi taciz edici baskınlar daha az oluyor.

Afgan vatandaşlarının çoğunluğu Taliban'ın kadınlara yönelik sert eğitim kısıtlamalarına karşı çıkıyor ve yerel toplulukların sessizce diğer tarafa baktığına dair raporlar var. Ancak Taliban, Ağustos 2022'de kadınların başörtüsünü denetlemek için kamu ve özel eğitim kurumlarına ve kadınlara özel pazarlara konuşlandırılan Kadın Ahlak Polisi Departmanını kurarak yaptırımları arttırdı.

Ancak Afgan kadınları son yirmi yılda elde ettikleri tüm kazanımlardan vazgeçmeye hazır değil. Birçoğu Taliban şiddeti ve baskısıyla karşılaşmalarına rağmen temel haklarını talep etmek için cesurca sokaklara çıktı. Halka açık protestoların çoğu büyük ölçüde azalmış olsa da, bunların yerini kadınların ve kız çocuklarının Taliban politikalarını reddeden Dari, Peştuca ve İngilizce pankartlar taşıdığı kapalı alan protestoları aldı. Ülke dışında ise kadınlar, dünya liderlerini ve BM'yi Taliban'ın cinsiyet ayrımcılığını tanımaya ve rejimi insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutmaya çağırmak için bildiriler yayınladı, medya kampanyaları başlattı ve hatta açlık grevleri yaptı.

Altıncı sınıfın üzerindeki kız öğrenciler 725 gündür okula gidemiyor ve üniversiteler kız öğrenci kabul etmeyi bırakalı 265 gün oldu. Bugün Taliban yönetimi altında Afgan kadınları geçim kaynaklarından, kimliklerinden, eğitimden, istihdamdan, boş zamanlarından, seyahatten, spordan ve insani yardıma eşit erişimden mahrum bırakılmaktadır. Taliban, kadınların evlerinin mahremiyetinde ne yapmaları ya da yapmamaları gerektiğini dikte ediyor, hatta müzik dinlemeyi bile yasaklıyor. Sonuç olarak Afgan kadınları korku, endişe, öfke, çaresizlik, uykusuzluk, öz saygı eksikliği ve intihar ve kendine zarar verme düşünceleri gibi ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Taliban'ın kadın karşıtı politikaları ülkenin ataerkil normlarını güçlendirmiştir.

Şimdi Ne Olacak?

Taliban liderliği son iki yılda ABD ile Doha Anlaşması müzakereleri sırasında kadın hakları konusunda verdiği sözleri yerine getirme konusunda isteksiz olduğunu göstermiştir. Gerçekten de, yüzlerce yıllık Afgan kültürüne yabancı olan nesilsel değişimi gerçekleştirmek için önlemler alıyorlar. Verilecek yanıtın aynı kapsam ve kararlılıkta olması gerekir: uzun yıllar boyunca yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde argümanlar, kaynaklar ve hesap verebilirlik önlemleriyle geri adım atmak.

İslami dini otoritelerden oluşan bir geçit töreni, İslam'ın hem geleneksel hem de ana akım yorumlarının kadınları nesne ya da ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürmediğini ilan etmiş olsa da, bu argüman Taliban'ın "%100 İslami bir sistem" olduğunu iddia ettiği arzusunun üstesinden gelmeyi şu ana kadar başaramamıştır.

Kadınlara yönelik sosyal kararnameler için daha pragmatik bir motivasyon, Taliban'ın en radikal destekçilerinin IŞİD'e veya diğer daha aşırı terörist gruplara geçmesini önlemek olabilir. Taliban'ın bir isyan hareketi olarak başarısı, kendileri de muhafazakâr kırsal bölgelerden gelen ve/veya radikal medreselerde -genellikle Pakistan'da- eğitim gören ve kısmen Afgan toplumunu İslami olmayan Batılı değerlerden, özellikle de kadınlara karşı sözde saygısızlıktan kurtarma çağrısına dayanarak savaşmaya çekilen genç erkek savaşçıları bünyesine katmasına dayanıyordu. Taliban'ın bu savaşçıların sözde "saf" İslami toplum vizyonlarını yerine getirmemesi halinde, bu savaşçılar IŞİD için savaşabilir ve Taliban'ı devirmeye çalışabilirler.

"Kadınlar ve kız çocukları için durum korkunç ve felaket. Hakları aşağı yukarı yok edilmiş durumda." diyor BM'nin Afganistan'daki insan hakları özel raportörü Richard Bennett.

Sorun şu ki Taliban'ın onlarca yıl süren zorlu bir isyanın ardından elde ettiği beklenmedik zaferden çıkardığı en önemli ders, sadakatin en önemli İslami erdemlerden biri olduğu ve birliğin başarının anahtarı olduğudur. Bu nedenle, Taliban'ın önemli liderlerinden kadın haklarının kısıtlanması konusunda çok sayıda özel muhalefet gelse de, emir Şeyh Haybetullah Ahundzada'nın dini otoritesi ve bölünmüş bir Taliban'ın zayıf olduğunun pratikte kabul edilmesi, Haybetullah'ın tatsız kararlarına yine de itaat edildiği anlamına geliyor.

Peki, uluslararası toplum ne yapabilir? Taliban'ın değişime karşı dogmatik direnci karşısında, "her şeyin üstünde" bir strateji en iyi başarı şansına sahiptir. Bu strateji şunları içermelidir:

Diğer değişim güçleri uygulandıkça Taliban'ın cinsiyet ayrımcılığının normalleşmesini önlemek için her taraftan kamusal ve özel baskı uygulamaya devam etmek.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, BM özel raportörü ve insan hakları ihlallerini belgeleyen kuruluşlar dahil olmak üzere uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarına siyasi ve mali destek verilmesi.

Taliban'ın zulmünden kurtulanlara ve mağdurlara sığınma ve koruma sağlanması.

Uluslararası yaptırımların sadece terörle mücadele gerekçelerine değil, kadın hakları ihlallerine de bağlanması.

Afganistan'ın tartışıldığı tüm uluslararası diplomatik platformlarda Afgan kadınlara da masada yer verilmesi.

Afganistan'da ve yurtdışında kadın hakları savunuculuğu yapan grupların finanse edilmesi ve Afgan medyasının kadın muhabirlere ve konuklara sahip olması ve kadın hakları hikayelerini haberleştirmesi için desteklenmesi.

İnternet erişimi olanlar için çevrimiçi; toplum temelli "gizli okulları" olanlar için yeraltı; lise ve üniversite seviyelerinde burslar yoluyla yurtdışında okumak için mevcut tüm yollarla kız çocuklarının özel eğitimini finanse etmek.

Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerdeki İslam alimlerinin ve siyasi liderlerin, klasik İslami ilimlerin ve Müslüman dünyadaki çağdaş uygulamaların Taliban'ın kısıtlayıcı kadın hakları kararnameleriyle nasıl çeliştiğini gösteren mesajlarını, özellikle Afganistan'daki Taliban üyesi olmayan ancak karşılaştırmalı İslami uygulamaları bilmeyen dini liderlere ve seçmenlere duyurmak.

Uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri, dünyanın, toplumsal cinsiyet zulmü ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere, başka bir yargı alanında işlenen zulümlerle mücadele etme yükümlülüğü olduğudur. Buna, Batı'nın yönetişim ve demokrasi politikalarının temel hedeflerinden biri olan kadın haklarına yönelik anlamlı güvenceler olmaksızın Taliban'ın iktidara dönüş koşullarını yaratan ABD ve müttefik donör ülkeler için ekstra bir ahlaki görev eklenebilir.

Afgan kadınları, Taliban'ın toplumsal cinsiyet zulmüne karşı dirençlerini sürdürebilmek için maddi ve manevi desteği hak etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplum, Taliban'a rejimlerinin meşruiyetinin, cinsiyetleri, sosyal ve siyasi aidiyetleri ne olursa olsun tüm Afganların haklarının korunması, saygı gösterilmesi ve garanti altına alınmasına ve Afganistan'ın taraf olduğu uluslararası kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu kesin bir dille anlatmaya devam etmelidir. Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplum, kadınlara karşı işlenen suçların hesabının yasal olarak sorulacağını açıkça ortaya koymalıdır.

*Çeviri: Jin dergi ekibi

*Kaynak: https://www.usip.org/publications/2023/09/two-years-talibans-gender-apartheid-afghanistan


Etiketler : Afganistan, Taliban, Afganistanlı kadınlar,


...

Belquis Ahmadi