Kadıneki Çeviri,

Kurdistan'da kadın sünneti


Hawzhin Azeez-18 Haz 2023

Kadın sünnetinin ortadan kaldırılması ve azaltılması, en azından konunun Kurdistan'da devam eden sessizliği ve tabu niteliğinden dolayı bir takım zorluklar içeriyor. Güçlü hükümet müdahalesi, kanunlar ve faillerin cezalandırılması ile yaygın sosyal eğitim programları esastır

Kurdistan’ın işgali hâlâ devam ediyor. Onlarca yıldır Kürtler, soykırımlarla, kimyasal silahlarla, bombardımanlarla katledildi. İnsanlar katledilirken bir yandan da binlerce köyün yok edilmesi dahil sistemik çevresel yıkım, zorunlu göç ve şiddet biçimleri dayatıldı. Özel savaş politikaları da bu süreçlerde durmadı. Dilsel, kimliksel, kültürel asimilasyon uygulandı. Genel toplum üzerinde bu politikalar yürütülürken kadınlara karşı özel bir savaş yürütülüyordu. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet yaygınlığını koruyor. Özellikle Kürt kadınlarına yönelik uygulamaları daha fazla araştırmak gerekiyor.

Kürt kadınları, ataerkil ve sosyo-ekonomik faktörlerin bir sonucu olarak bölge genelinde bir dizi toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacize maruz kalmaktadır. Kadın Sünneti (FGM), Kürt kadınlarına uygulanan toplumsal cinsiyete dayalı bir şiddet biçimidir. Fiziksel ve psikolojik sağlıkları için ciddi bir tehdit olmaya devam etmekte. Kadın sünneti, yalnızca Kürt toplumuna özgü bir uygulama değil, dünyanın birçok yerinde uygulanıyor ve uygulama sonrası kadınlar çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmakta.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kadın sünnetini “kadın cinsel organının dış kısmının kısmen veya tamamen çıkarılması veya tıbbi olmayan nedenlerle kadın cinsel organlarının yaralanmasını içeren uygulama” olarak tanımlar. Organizasyon ayrıca, klitorisin, labia minora ve labia majora'nın tamamen çıkarılmasını ve ayrıca vajinal deliğin daraltılmasını içeren en şiddetli sakatlama biçimi dahil olmak üzere uygulanan dört farklı kadın sünneti tipini tanımlamaktadır. DSÖ, dünya çapında toplam 200 milyon kadının ve kız çocuğunun kadın sünnetine maruz kaldığını tahmin ediyor. Yılda 3 milyondan fazla kız çocuğunun kadın sünnetine maruz kaldığı tahmin edilmekte ve çoğunluğu 15 yaşın altındadır.

Kadın sünnetinin yalnızca Müslüman toplumlara özgü olmadığına dikkat etmek önemli; bu genellikle bu konudaki cehalet tarafından sürdürülen tipik bir yanılgı. Aslında bazı Hıristiyan toplulukları da kadın sünneti yapmakta. Kadın sünneti, 28 ülkede belgelenmiştir. En yaygın kadın sünneti vakaları Sahra altı Afrika, Sudan ve Mısır'da görülüyor. DSÖ'ye göre, uygulama "Güney Amerika'daki belirli etnik gruplarda" da rapor ediliyor. Bu uygulama sonrasında kadınların %80’inde sakatlıklar rapor edilmiştir. Son olarak, kadın sünneti Irak'ın tamamında uygulanmaktadır ve yalnızca Kürt bölgelerine özgü bir sorun değildir.

Kadın sünnetinin uygulanma nedenleri karmaşık ve çok yönlüdür. Kadın sünnetini uygulayanlar en çok bu uygulamaya maruz kalan genç kızların anneleri, teyzeleri ve kadın akrabalarıdır. Bu kadınlarla yapılan görüşmeler, sakatlamanın kızların 'evlenebilirliklerini' korumak, İslamî akidelere uymak, kızların cinsel isteklerini azaltmak ve 'aile namusunu' korumak için yapıldığını göstermektedir.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Başur’daki (Federe Kurdistan) bir raporuna göre uygulama, özellikle 3-12 yaş arası kızlarda klitorisin kesilmesini içeriyor. Uygulama, "steril olmayan bir jiletle" kızların klitorisinin kesilmesidir. Kadın akrabalar, genellikle anneler ya da bir "ebe" yapar. Yaralı çocuklara enfeksyon giderici antibiyotikler dahil hiçbir şekilde ağrı kesici verilmemektedir. Ayrıca uygulamanın psiko-fiziksel sağlık üzerindeki etkileri hakkında çok az bilgiye sahiptirler veya hiç bilgileri yoktur.

Kurdistan'dakiler de dahil olmak üzere kadın sünneti uygulayan toplumların, kadın sünnetinin sağlık üzerindeki etkileri hakkında da bilgi eksikliği mevcuttur. Bu bilgi eksikliği, toplumdaki kadınların büyük bir bölümünün bu uygulamayı desteklemesine neden olmaktadır. Ayrıca, geleneksel, muhafazakâr ve dini değerler, uygulamanın yaygınlığını büyük ölçüde etkilemektedir. Uygulama, kırsal bölgelerde daha yüksek yaygınlık oranlarına sahiptir.

Kadın sünnetinin uzun vadeli sağlık sonuçları korkunçtur. Uzun süreli sağlık sorunlarında, epizodik ağrı ve kanama dahil olmak üzere bir dizi uzun vadeli ve tekrarlayan sorunlar oluşur. Bilimsel çalışmalarda ağrı ve idrara çıkma zorluğu, tekrarlayan enfeksiyonlar, kanama, labia füzyonu, kronik ağrı, keloid oluşumu, daha yüksek cinsel yolla bulaşan enfeksiyon oranları, üreme sistemi enfeksiyonları, düşük veya hiç olmayan cinsel ilişki gibi bir dizi başka komplikasyon gözlemlenmiştir. Ayrıca idrar ve adet sorunları, ağrılı cinsel sorunlar, doğurganlık sorunları ve ameliyatın gerekliliği gibi sorunlar da yaygın olarak bildirilmektedir. Tabii ki, bu belirtiler öncelikle fizikseldir. Psikolojik ve duygusal çıkarımlar, aynı derecede ciddidir. Fiziksel komplikasyonların, psikolojik sorunların yanı sıra enfeksiyonlar vb. nedeniyle ölüm de nispeten yaygındır. Kadın sünneti ciddi bir sağlık sorunudur ve bedensel özerklik hakları da dahil olmak üzere küresel olarak kız çocuklarının ve kadınların haklarının ciddi şekilde ihlalidir.

Daha da kötüsü raporlar, kadın sünneti kurbanlarının "günlük yaşamda ayrımcılıklara maruz kaldıklarını ve sık sık şiddet ve baskı kurbanı olduklarını" gösteriyor; bu da uygulamanın zaten acı çeken kadın ve kız çocuklarının yaşam kalitesini fiilen daha da düşürdüğünü gösteriyor.

Çalışmalar, kadın sünnetinin yaygınlığının, kadınlar arasındaki istihdam oranlarına, eğitim düzeyine, annelerin kadın sünnetine sahip olma olasılığına ve babaların eğitim oranlarına dahil olmak üzere bir dizi sosyal, ekonomik ve cinsiyete dayalı olduğunu göstermiştir. Başur'da son on yılda yapılan araştırmalar, kadın sünneti oranlarının ev kadınları, anneleri sakatlanmış kadınlar ve okuma yazma bilmeyen kadınlar arasında daha yüksek gözlemlendiğini gösteriyor. Ancak Kurdistan'da Kadın Sünnetini Durdur örgütü şunu belirtiyor: “Üniversite mezunları arasında kadın sünneti oranı yüzde 30 civarında. Ancak, artan bir sosyal statü ile kadınların zararlı gelenekleri ve sözde dini yükümlülükleri sorgulama olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.”

UNICEF'e göre, Güney Kurdistan ve Doğu Kürdistan, Kurdistan genelinde en yüksek kadın sünneti yaygınlık oranlarına sahip. Güney Kurdistan'da Hewler, Kerkük, Çemçemal gibi şehirlerin yanı sıra kırsal bölgeler en yüksek kadın sünneti oranlarına sahiptir. Kadın sünneti, görece daha liberal olan Süleymaniye toplumunda da mevcut. Yine de, kadın sünneti oranlarının eksik bildirilmesi konusunda ciddi bir sorun var. Kültürel ve sosyal tabular, Kürt toplumlarında bu konunun tartışılmasında veya haberleştirilmesinde yüksek oranlarda sessizliğe neden oluyor.

Doğu Kurdistan'ın Urmiye, Hawraman bölgesi, Bokan, Bana, Pawa, Nosud ve Piranşar bölgeleri en yüksek kadın sünneti oranlarına sahiptir. Doğu Kurdistan ve daha geniş İran genelindeki raporlar, kadın sünnetinin yalnızca Sünni toplumlarda yaygın olduğunu ve Şii topluluklarında sıfır yaygınlık oranı olduğunu gösteriyor. Kadın örgütleri, farkındalık yaratmak ve bu uygulamayı toplum genelinde ortadan kaldırmak için aktif olarak çalışmaktadır. Ancak sosyal tabular, aktivistlerin doğru veri elde etme kapasitelerini sınırlamaya devam ediyor. Bölgedeki aktivistler, uygulamaya tabi tutulan kızların yaşlarının 4-6 yaş aralığında olduğunu kaydetti. Aktivist Parwin Zubaihi'ye göre, genellikle anneler kızlarını bu uygulamaya tabi tutuyor. Bununla birlikte, okuryazarlık oranları daha yüksek olan ailelerde kadın sünneti oranlarında bir düşüş olduğunu da bildiriyor. Ayrıca, sosyal ve kültürel baskılara atıfta bulunarak prosedürü kendileri talep eden kız vakalarını da detaylandırıyor. Bazı durumlarda hiçbir şekilde kadın sünneti uygulanmadı, bunun yerine genç kızların karnına ve karınlarının alt yarısına kırk kez keskin bir bıçak kazımak gibi sembolik uygulamalar gözlemlendi veya genç kızın ön yakasından aşağı keskin bir bıçak düşürüldü. Bu 'sembolik' uygulamalar, kızlar için fiziksel olarak daha az zararlı olsa da, genç kızları korkutmanın ve onun bedeni, cinsel organları ve cinsiyetiyle ilgili görüşlerini olumsuz etkilemesinin duygusal ve psikolojik sonuçları ancak korkunç sayılabilir.

Başur'da, 2009 İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün belirttiğine göre, bir bölgede 11-24 yaş arası kadınlar ve kız çocukları arasında %40 oranında kadın sünneti gözlemlendi. Raporda kadın sünnetine maruz kalan yaşlı kadınların oranları incelenmedi. Bu, kapsamı ve genişliği araştırılmamış veya belgelenmemiş olan Kürt toplumunda endişe verici derecede yüksek kadın sünneti oranlarına işaret ediyor. Bu kadar yüksek kadın sünneti oranlarının uzun vadeli sağlık, psikolojik, ekonomik ve sosyal etkileri ancak ciddi ve uzun süreli olabilirdi.

Kadın sünnetinin ortadan kaldırılması ve azaltılması, en azından konunun Kurdistan'da devam eden sessizliği ve tabu niteliğinden dolayı bir takım zorluklar içeriyor. Güçlü hükümet müdahalesi, kanunlar ve faillerin cezalandırılması ile yaygın sosyal eğitim programları esastır. Kadın sünnetini ele alma konusunda deneyimli kuruluşlarla ortaklık da bütünleyicidir. Verilerin toplanması, okul ve medya kampanyaları, topluluk programları ve ayrıca tekrarlayan failleri yakalamak ve cezalandırmak için ilgili yasal ve güvenlik kurumları önemlidir. Araştırmacılar, Federe Kurdistan Bölgesi Hükümeti’nin kadın sünnetini ele almada sınırlı etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Hükümet, kadın sünnetini yaygın olmayan izole bir sorun olarak kaldığını iddia etmeye devam ediyor. Bununla birlikte, yerel kadın örgütleri, sağlık ve insan hakları örgütlerinin uluslararası STK'larla işbirliği içinde yürüttüğü çabalar, genelde 14-19 yaş arası kadınlarda %57 oranında kadın sünneti yaygınlık oranı olduğunu göstermiştir. 2011'de Federe Kurdistan Bölgesi Hükümeti genelinde resmi bir uygulama yasağı uygulandı. Yasanın uygulanması tamamen başka bir konudur. Bununla birlikte, tüm hesaplara göre hükümet, ilgili kurum ve kuruluşların, sorunun ortadan kaldırılmasında en önemli ve uzun vadeli olumlu etkileri olan konunun ele alınmasında engellenmeden çalışmasına izin vermiştir.

Bu nedenle, yerel ve uluslararası STK'lar arasındaki işbirliği, Başur'da kadın sünnetini ele almada çok önemli olmuştur. Son yıllarda kuruluşlar, bölge genelinde Kadın Sünneti için Uluslararası Sıfır Tolerans Günü'nü gözlemlemeye başladılar. Bu STK'ların çalışmalarının bir sonucu olarak, WADI örgütünün Halepçe bölgesinde kadın sünnetinin artık uygulanmadığına dair raporları da dahil olmak üzere önemli olumlu değişiklikler meydana geldi. Halepçe bölgesi, Başur'un dini açıdan en muhafazakar bölgelerinden biridir ve eğer kadın sünneti tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bu eğilim doğruysa, o zaman bu korkunç uygulamanın daha geniş Kurdistan genelinde ortadan kaldırılmasına yönelik uzun vadeli olasılık son derece olumludur. Bu, daha yüksek düzeyde sosyal ve topluluk diyaloğu, destek, eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları ile kadın sünnetinin ortadan kaldırılabileceğini gösterir. Ancak mağdurların veya faillerin öne çıkmasını engelleyen veya durduran toplumsal tabular da dikkate alınmalıdır.

WADI ve stopfgmkurdistan.org organizasyonu, kadın sünneti ile ilgili kapsamlı ve uzun vadeli olumlu değişiklikler üretti ve bu konuda yorulmadan çalışmaya devam ediyor. Web siteleri, kadın sünneti ele almakla ilgilenen araştırmacılar ve kurumlar için çok büyük ilgi ve kullanım sağlayabilecek önemli veriler ve raporlar içermektedir. Her iki kuruluş da, uzun vadeli, devam eden toplum bilinci ve eğitim programlarına açık katılımları da dahil olmak üzere, kadın sünnetinin ortadan kaldırılmasında erkeklerin katılımının ayrılmaz olduğunu belirtmektedir. Kültürel farkındalık ve duyarlılığın da bu uygulamanın ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilecek önemli bir faktör olduğunu söylemeye gerek yok. Daha yakın tarihli raporlar, Federe Kurdistan Bölgesi Hükümeti genelinde kadın sünneti oranlarında keskin bir düşüş eğilimi olduğunu bildiriyor ve 2017 tarihli bir raporda şu vurgulanıyor: "Ankete katılan annelerin %44,8'i, kızlarının %10,7'sine kıyasla sünnet yapıldığını bildirdi. Sonuçlar aynı zamanda kampanyalar ile oranların düşmesi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösteriyor.” Bununla birlikte din, uygulamayı tamamen ortadan kaldırma mücadelesindeki temel engel olmaya devam ediyor.

 

*Çeviri: Jin Dergi

*Kaynak: https://nlka.net/eng/female-genital-mutilation-fgm-the-hidden-shame-of-kurdish-women/


Etiketler : Kadın sünneti, fgm, kurdistanda kadın sünneti, çeviri,


...

Hawzhin Azeez