Kadıneki Çeviri,

Kadınların liderliğine ihtiyacımız var


Çeviri-01 Eyl 2022

Kadın bedeni silahlı çatışma süreçlerinde en vahşi şekilde kurban edilen şey olmaktadır. Savaşta çocuğunu kaybetmek de kadın ruhunda en derin kırılmaya yol açıyor. Bu nedenle de barışı sağlamanın bedelini en iyi kadınlar anlar

Debbie Bookchin*

Kadınların barış süreçlerinde yer alması kesinlikle çok önemli. Yine de istatistiksel olarak biliyoruz ki çoğu çatışma çözme protokolünde kadınlar tamamen çözüm sürecinin dışına itilip ötekileştirildiler. Çalışmalar gösteriyor ki son 20 yılda çözüm süreçlerinde kadınların yalnızca yüzde 15'i müzakereci rolü üstlenirken, sadece yüzde 6'sı arabulucu rolü üstlenebilmiştir. Oysa ki kadının dahil olduğu çözüm süreçlerinin başarısızlığa uğrama ihtimali yüzde 64 daha düşüktür. Bir toplumda hem ülke içinde hem devletler arasında ne kadar cinsiyet eşitliği varsa, çatışma olasılığı o kadar düşer. Aynı zamanda tüm çalışmalar kadınların dahil olduğu barış protokollerinin daha güçlü ve daha kalıcı olduğunu göstermektedir.

Ayrıca şunu da anlamak çok önemli; kadınlar çatışma süreçlerinde normalde maruz kaldıklarından çok daha fazla aşağılanma ve şiddete uğruyor. Şiddetin en kötü türlerine, tecavüze, kaçırılmaya, işkenceye ve zorla hamileliklere maruz kalıyor. Kadın bedeni silahlı çatışma süreçlerinde en vahşi şekilde kurban edilen şey olmaktadır. Savaşta çocuklarını kaybetmeleri de kadın ruhunda en derin kırılmaya yol açıyor. Bu nedenle de barışı sağlamanın bedelini en iyi kadınlar anlar. Kadınlar ayrıca barış müzakerelerinde konu türlerini de genişleterek çatışmanın kökenine odaklanıyor ve müzakerenin kalıcı sonuçlar üretmesini ve kitlesel katılımı sağlamaya da yardımcı oluyor. Gıda ve tıbbi yardım sağlamanın önemini kadınlar daha iyi kavrıyor ve insani yardıma odaklanabiliyor. Tutukluların bakımı da kadınlar tarafından sağlandığı zaman daha başarılı sonuçlanıyor ve yine kadınlar ortak bir konsensus bulmak konusunda daha hedefe odaklı çalışıyor. Kadınlar daha işbirlikçi bir yaklaşım benimseme ve mezhepsel ve demografik farklılıkları aşabilme eğilimindedirler. Kadınların barış müzakereleri için baskı oluşturmak amacıyla geniş çaplı seferberlikler başlattığına ve bundan sonuç aldığına dair kapsamlı belgeler var. Barış müzakereleri söz konusu olduğunda kadınların daha dürüst ve daha direkt olduğu biliniyor. Kadının dahil olduğu barış müzakerelerinde kadın haklarının korunması da garanti altına alınmış oluyor ki, bu barış için esastır. Kadınların nüfusun daha büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu biliniyor, bu basit matematiksel gerçek de kadının demokratik çözümün bir parçası olması gerektiğini kendi kendine gösteriyor. Gerçek demokrasi kadınsız sağlanamaz ve gerçek bir demokrasi için en az yüzde 50 kadın temsili gerekir. Bu da Abdullah Öcalan'ın önemle vurguladığı ve herkesten iyi anladığı bir şey. Kadınlar özgür olmadan toplum özgür olmaz. Bu da kadınların sosyal, politik, ekonomik, yaşamın her alanında günlük yönetime katılması gerektiği anlamına geliyor. Üstelik erkeklere de ayıp etmek istemem ama kadınlar bu konularda gerçekten daha iyi. Buna en iyi örnek ise büyük ölçüde kadınlar tarafından yazılmış olan Rojava Sosyal Sözleşmesi’dir. Bu, şimdiye kadar yazılmış en derin insani belgelerden biridir. Tüm azınlıkların, gençlerin ve kadınların haklarını güvence altına alır ve özellikle tüm insan hakları beyannamelerini destekler. Yemek, barınma ve ifade özgürlüğünü insanlığın temeli olarak görür. Bu, kolektif dayanışmanın temel bir yapı olduğu bilinciyle desteklenen ve ifade edilen bireysel özgürlüğün derinden hissedildiği en güçlü ifadedir. Bu sözleşme gibi sözleşmelerin çoğalmasına ihtiyacımız var. Çatışmayı sona erdirmek ve insan onurunu korumak için liderlik rolleri üstlenecek daha fazla kadına ihtiyacımız var.

* Çeviri: Gözde Çağrı Özköse


Etiketler : Kadın Mücadelesi,


...

Çeviri