Kadıneki Çeviri,

Kadına yönelik şiddeti sona erdirmenin 10 yolu


Un Women-02 Haz 2024

Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek herkesin işidir. Dünyanın dört bir yanındaki feminist hareketler ve savunucularla dayanışmanızı gösterin. İster deneyimli bir aktivist olun ister yeni başlıyor olun, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için şimdi harekete geçmenin on yolunu burada bulabilirsiniz

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünyadaki en yaygın insan hakları ihlali olmaya devam etmektedir. Küresel acil durumlar, krizler ve çatışmalar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti daha da yoğunlaştırmış ve bu şiddeti doğuran etkenleri ve risk faktörlerini daha da kötüleştirmiştir. Hızla yaygınlaşan dijitalleşme, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çevrimiçi şiddeti artırmakta, mevcut şiddet biçimlerini daha da karmaşık hale getirerek yenilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda, hak karşıtı hareketlerde ve anti-feminist gruplarda bir artış yaşanmakta, bu da gerici yasaların ve politikaların yaygınlaşmasına, kadın hakları örgütlerine karşı bir tepkiye ve kadın insan hakları savunucularına ve aktivistlerine yönelik saldırılarda artışa neden olmaktadır.

Bu bağlamda, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi hayal edilemez gibi görünebilir, ancak öyle değil. Feministler, kadın örgütleri, hak savunucuları ile adalet, sağlık, finans ve diğer sektörler arasında eşgüdümlü iletişim ve eylem yoluyla kadına yönelik şiddette büyük ölçekli azalmalar sağlanabilir. Son zamanlarda elde edilen kanıtlar, güçlü, feminist ve özerk kadın hareketlerin değişimi yönlendirmede en büyük faktör olduğunu göstermektedir.

Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek herkesin işidir. Dünyanın dört bir yanındaki feminist hareketler ve savunucularla dayanışmanızı gösterin. İster deneyimli bir aktivist olun ister yeni başlıyor olun, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için şimdi harekete geçmenin on yolunu burada bulabilirsiniz:

1. Sesinizi duyurun

Kadına yönelik şiddet yaygındır, ancak biz sessiz kalmadıkça kaçınılmaz değildir. Yükselen anti-feminist hareketler karşısında sesimizi yükseltmemiz her zamankinden daha önemli. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin tabular, faillerin cezasız kalmasına yol açmakta ve kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaç duydukları yardımı almalarını engellemektedir: Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 40'ından daha azı herhangi bir yardım talebinde bulunmaktadır.

Hayatta kalanların ve aktivistlerin yanlarında olduğunuzu bilmelerini sağlayın. Seslerini duyurun ve hikayelerini güçlendirin. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi diyalog alanları yaratın.

2. Sorunu ve işaretleri bilin

Kadına yönelik şiddet farklı şekilde gerçekleşebilir. Fiziksel, cinsel veya duygusal olabilir. Kamusal ya da özel, çevrimiçi ya da çevrimdışı, bir yabancı ya da yakınları tarafından gerçekleştirilebilir. Nasıl, nerede veya neden gerçekleştiğine bakılmaksızın, kadınlar ve kız çocukları için kısa ve uzun vadeli ciddi sonuçlar doğurarak topluma tam ve eşit katılımlarını engeller.

Farklı şiddet türlerini tanıyarak nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilin: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

Hayatınızdaki birinin şiddet ve istismara maruz kaldığını düşünüyorsanız, arayabileceğiniz yaygın işaretler vardır. Şiddetin ve istismarın neye benzediği ve nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/signs-of-abuse

3. Şiddeti ve cinsel tacizi dile getirin

Pek çok kadın için şiddet ve cinsel taciz günlük bir deneyimdir. İster dijital alanda, ister sokakta veya işyerinde olsun, uygunsuz davranışları görmezden gelmek bu davranışları daha da normalleştirmeye hizmet eder.

Çevrimiçi zorbalık, laf atma, cinsel içerikli yorumlar ve cinsel içerikli şakalar gibi yaygın taciz biçimleri, kadınların ve kız çocuklarının kamusal alanlarda kendilerini istenmeyen ve güvensiz hissetmelerine neden olmaktadır. Kadın düşmanlığını sürdüren önyargıların ve stereotiplerin pekiştirilmesine yardımcı olurlar. Ve kadınların herhangi bir sonuç olmaksızın zarar görebileceği bir cezasızlık kültürüne katkıda bulunurlar.
Akranlarınızı kendi davranışları üzerinde düşünmeye zorlayarak ve biri çizgiyi aştığında sesinizi yükselterek veya kendinizi güvende hissetmiyorsanız başkalarından yardım isteyerek çevrimiçi ve çevrimdışı herkes için daha güvenli bir ortam yaratın.

4. Erkeklikle ilgili inançlara meydan okumak

Toksik erkeklik kadınlara yönelik şiddeti tetiklemektedir. Araştırmalar, açığa çıkan pratikler inanç ve davranışlar erkek egemenliğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren erkeklerle ilişki içinde olan kadınların yakınlarının şiddetine maruz kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Geleneksel erkeklik kavramları saldırganlık, güç ve kontrol gibi özellikleri vurgulama eğilimindeyken, duyarlılık, empati, kırılganlık ve geleneksel olarak kadınlıkla ilişkilendirilen diğer özellikleri küçümsemektedir.

Erkeklik ve kadınlık hakkındaki kendi fikirlerinizi gözden geçirin medya ve toplumsal cinsiyet tanımları hakkında eleştirel düşünün. Hayatınızdaki erkek ve erkek çocuklarını bakıcılık, duygusal ifade ve geleneksel olarak toplumsal cinsiyette duyarlı olmalarını benimsemeleri için destekleyin.

5. Kadın örgütlerine fon sağlamak

Kadın hareketlerine yatırım yapmak önemlidir.

Veriler, güçlü ve özerk kadın ve feminist hareketlerin toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda politika değişikliğini yönlendiren en önemli faktör olduğunu göstermektedir. Ancak feminist mobilizasyonun temel itici gücü olan kadın hakları örgütleri giderek daha fazla fondan mahrum bırakılmakta, kenara itilmekte ve karar alma mekanizmalarında susturulmaktadır.
Kadın hakları örgütlerine sağlanan uzun vadeli fonların artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddete müdahale edilmesi için etkili çözümler bulunmasının anahtarıdır. Kadınları güçlendiren, destekleyen ve şiddeti azaltarak önlemek için tasarlanmış eylem ve politikaları teşvik eden yerel kuruluşlara bağışta bulunun.

UN Women, kadına yönelik şiddeti sona erdirmek ve kadınlar ve kız çocukları için eşit haklar sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki kadın örgütleriyle birlikte çalışmaktadır. Buradan bağış yapın: https://donate.unwomen.org/en.

6. Daha hizmetler için çağrı

Şiddete maruz kalan kadın ve kız çocuklarına yönelik hizmetler, yaşam ile ölüm arasındaki fark kadar önemli olabilir. Bu da sığınma evleri, yardım hatları, danışmanlık ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına yönelik tüm desteklerin kriz ve acil durumlarda bile ihtiyaç sahipleri için hazır olması gerektiği anlamına gelmektedir.

Hükümetleri, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ele almak için finansman açıklarını kapatmaya, kriz ve çatışma sırasında şiddet mağdurları için temel hizmetlerin sürdürülmesini sağlamaya, önleme tedbirlerini uygulamaya ve farklı bağlamlarda kadınlar ve kız çocukları için hayat kurtaran hizmetleri uyarlamaya ve geliştirmeye yatırım yapmaya çağırmak gerekir.

Yerel bir kadın sığınma evinde gönüllü olarak çalışarak, kıyafet veya malzeme bağışında bulunarak veya kriz danışmanı olmak için eğitim alarak daha fazla katılım sağlayın.

7. Daha fazla veri talep edin

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle etkin bir şekilde mücadele etmek için sorunu anlamamız gerekir. 

İlgili verilerin toplanması, başarılı önleme tedbirlerinin uygulanması ve hayatta kalanlara doğru desteğin sağlanması için kilit öneme sahiptir. Yine de cinsiyete göre ayrıştırılmış ve diğer önemli toplumsal cinsiyet verilerinin toplanması hükümetler için düşük bir öncelik olmaya devam etmektedir.

COVID-19, iklim değişikliği ve diğer krizler nedeniyle toplumsal cinsiyete dayalı şiddet artarken, toplumsal cinsiyete duyarlı veri toplamadaki boşluklar her zamankinden daha belirgin hale geldi. Hükümeti toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin verilerin toplanmasına yatırım yapmaya çağırın.

8. Daha güçlü yasalar için bastırın

Kadına yönelik şiddeti yasaklayan kapsamlı yasaların küresel çapta yürürlüğe girmesine daha 21 yıl uzağız.

Dünyanın, kadın insan hakları savunucuları ile kadın hakları savunucuları ve aktivistlerine yönelik şiddet, taciz, tehdit, yıldırma ve ayrımcılığı önlemek ve ortadan kaldırmak için daha güçlü koruma mekanizmalarına ihtiyacı vardır.

Ülkenizdeki yasalar hakkında bilgi edinin: https://data.unwomen.org/evaw/database Hükümetinizi yasal çerçeveleri güçlendirmeye çağırın ve boşluklar hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olun. Bir protesto başlatın veya katılın, yasal bir savunma grubunu destekleyin ve siyasi adayların ve temsilcilerin duruşları hakkında kendinizi eğitin.

9. Kadın liderliğini destekleyin

COVID-19 sırasında kadınlar, kurtarma çalışma gruplarında büyük ölçüde yetersiz temsil edildi; bu eşitsizlik, hükümetin artan aile içi şiddet gibi toplumsal cinsiyete özgü sorunlara verdiği yanıtların yetersizliğine de yansıdı.

Aynı durum iklim eylemi, barış inşası ve diğer pek çok konu için de geçerlidir: kadınlar masada olmadığında sesleri de duyulmamaktadır. Bu da karar alma organlarının politika ve finansman alanındaki önemli boşlukları gözden kaçırmasını fazlasıyla kolaylaştırıyor.

Kadınların karar alma alanlarında temsil edilmesi, kriz müdahalelerinde, insani yardım ve barış anlaşmalarında ve her türlü politikada kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının ön planda ve merkezde yer almasını sağlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda, kadın liderler yüksek şiddet riskiyle karşı karşıyadır: 5 bölgede, kadın parlamenterlerin yüzde 82'si görev süreleri boyunca bir tür psikolojik şiddete maruz kaldıklarını bildirmiştir.

Kadınların liderlikte daha fazla temsil edilmesi ve güçlü pozisyonlardaki kadınlar için daha fazla koruma sağlanması için çağrıda bulunun. Kadın siyasi adayları ve kadın liderliğindeki kuruluşları ve şirketleri destekleyin. Ya da meseleleri kendi elinize alın - dünyada görmek istediğiniz kadın lider olun.

10. Diğer hareketlerle dayanışma kurmak: Birlikte çalıştığımızda daha güçlüyüz.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet; ırkçılık, homofobi, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, yoksulluk ve iklim değişikliği gibi diğer adaletsizlik biçimleriyle bağlantılıdır.

Diğer sosyal ve siyasi hareketlere dahil olarak ve bu hareketlerden aktivistleri kendi hareketlerinize dahil ederek toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadeleyi güçlendirin.

Birlikte, kadın haklarının geriye götürülmesine direnebilir, dünyanın dört bir yanındaki feminist hareketlerin taleplerini güçlendirebilir ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sonsuza dek sona erdirmek için ilerleyebiliriz.

Kaynak: https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/11/push-forward-10-ways-to-end-violence-against-women 

Çeviri: Jin Dergi Ekibi


Etiketler : Kadın Mücadelesi, Patriyarka, Kadına yönelik şiddet,


...

Un Women