Çeviri

Madenlerden ve barajlardan etkilenen insanların siyasi aktörler olarak güçlendirilmesi
Soniamara Maranho

Sadece boyun eğerseniz mücadeleyi kaybedersiniz. Etkilenen insanlar her geçen gün haklarımızın daha fazla farkına varıyor. Pek çok kazanım elde ettik ve bu yüzden daha da güçlü bir şekilde devam ediyoruz

Politik Bir Disiplin Alanı Olarak Saç
Jana Nakhal

Saç kişisel, mahrem ya da kamusaldır. Saç aynı zamanda politik bir yapıya sahiptir, biz öyle olmasını istediğimiz için değil, sömürgecilik ve ataerkillik onu öyle kıldığı için

Ekoloji konseyleri: Mezopotamya’da tabandan gelen iklim stratejileri
Yavor Tarinsk

Ancak bir nüfusu siyasallaştırmanın ve ona demokratik katılım tutkusu aşılamanın tek yolunun, ona kendi kendini örgütlemesi ve özgürleştirmesi için alan tanımak olduğunu her zaman aklımızda tutmalıyız. Birkaç yıldır Kurdistan'ın farklı bölgelerinde, en dikkat çekici örneği Rojava'da yaşanan da tam olarak budur

Kadim bir kültür uçurumun kenarında: Efrin Êzidîleri
Lazghine Ya'qoube

Halihazırda uygulamaya konulan demografik mühendislik, zorla din değiştirme, tehcire karşı hızlı ve caydırıcı önlemler alınmadığı takdirde Êzidî varlığı ve kültürü tehdit olmaya devam edecek

Lozan Antlaşması: Yurtsuz Kürtler
Hawzhin Azeez

Lozan, bir asırdan fazla bir süre önce güçler tarafından imzalanmış bir belge olabilir, ancak Kürtler için hâlâ tehlike arz ediyor

Fransa'da polis şiddeti:Nahel Merzouk
Mariam Seifeddine

Bu olaylar sadece polis şiddeti sorununu gündeme getirmekle kalmıyor, aynı zamanda başkenti çevreleyen, çoğunluğu göçmen ve onların çocuklarının yaşadığı banliyölerin ve işçi sınıfı mahallelerinin durumunu da gündeme getiriyor

Kürt kadın kolberlerin ‘yenilmez’ yaşamları
Gordyaen Benyamin Jermayi

"Savaş zamanlarında ‘biz’ kimiz sorusunu sormanın bir yolu, kimin hayatının değerli sayıldığını, kimin hayatının yasını tuttuğunu ve kimin hayatının yenilmez olarak kabul edildiğini sormak gerekir. Yenilmez bir hayat, hiç yaşamadığı için yas tutulamayan bir hayattır; yani hiçbir zaman bir hayat olarak sayılmamıştır.”

Daha özgür bir İran için: Demokratik Konfederalizm
Rojin Mukriyan

Demokratik olarak konfederal bir İran, etnik azınlıkların ve kadınların egemenliğine son verirken onlara kendi kaderlerini tayin etme hakkı tanımanın en etkili çaresi olacaktır. Demokratik olarak konfederal bir İran Jin, Jiyan, Azadî hareketinin gerçekleşmesi olacaktır

Kurdistan'da kadın sünneti
Hawzhin Azeez

Kadın sünnetinin ortadan kaldırılması ve azaltılması, en azından konunun Kurdistan'da devam eden sessizliği ve tabu niteliğinden dolayı bir takım zorluklar içeriyor. Güçlü hükümet müdahalesi, kanunlar ve faillerin cezalandırılması ile yaygın sosyal eğitim programları esastır

Karınca Yuvasını İzleyin: Kadınların Gündelik Devrimi
Bruna Provazi

Karınca Yuvası belgeseli, Brezilya'daki sürekli, örgütlü ve tabandan gelen feminizm hareketinin dününe ve bugüne işaret ederken, bu süreçte emek veren, mücadele eden binlerce Brezilyalı kadından bazılarını gösteriyor

ABD’de kayıp ve öldürülen yerli kadınların mücadeleleri
Claire Charlo

Etkinliklerde çoğu insan kırmızı giyer, bazılarının ağızlarına kırmızı bir el izi çizilir, bu elin anlamı yüzyıllar boyunca öldürülen veya kaybolan binlerce yerli kadının sembolü

Rana Plaza çöküşünün 10. yılı: Ulus ötesi şirketlerle mücadele
Helena Zelic

Rana Plaza binasının çökmesi, çalışma alanında hak ve güvenlik önlemlerinin sağlanmadığını gösterdi. Ayrıca kadınlar açısından güvencesiz emeğin sonuçlarının da bir resmini çizdi

Hesap verebilirlik farkındalığı; 16 günlük aktivizmin 32. yılı
Martha Laraba Sambe

Iniubong’un durumuna ilişkin yasanın bu kadar hızlı işlemesinin temel sebebi, yerel ve uluslararası basının bu katliama dikkat çekmesiydi. Bir kadına yönelik şiddet vakası internette ne kadar gündem olursa, yasa yapıcılar ve uygulayıcılar meseleyi sonuca vardırmak için o kadar çabuk harekete geçer

Siyasetin ön saflarında yer alan kadınlar: Sahrawi kadınlarının örgütlenme çalışmaları
El-Ejla Chejh Alla

Sadece “Ben Sahra kadınıyım” dedikleri için dövülüyor, işkence görüyor ve tecavüze uğruyorlar... Sahrawi kadınları olarak savaşı desteklemesek de, çözüm bulmak için silahlı mücadeleyi destekliyoruz

Kürt Newrozu: Ve jin, jiyan, azadî ile yenilenen mitler
Rojin Mukriyan

Kürtler için Newroz, İran'ın otoriter ve ataerkil devletinin ‘Dehakçı Tiranlığı’na karşı siyasi mücadelelerini yenilemek için bir fırsattır. Direniş ateşi, bu yıl Newroz'da Rojhilat’ın Mazlum Doğan’ı olan Jîna Emînî’nin vahşice öldürülmesiyle yeniden alevlendi