Çeviri

Türkiye'de deprem felaketinin artçı şoklarını en çok kadınlar hissediyor
Natalie Sauer

Türkiye gibi yılda birden fazla felaketin yaşandığı ülkelerde, araştırmalar kadınların devlete olan güveninin zaman içinde azalacağını göstermektedir. Buna devlet kurumlarına duydukları güvenin yanı sıra siyasi liderler, partiler ve parlamento gibi yönetimde söz sahibi olanlara duydukları güven de dahildir
 

Toplumsal cinsiyet eşitliği çabaları iklim değişikliğini dikkate almalı
Emily Ragus

Bir afet sonrasında kız çocuklarının ve kadınların ölme olasılığı daha yüksektir ve zorla evlendirilme, cinsel şiddet ve yoksullukla karşılaşma olasılıkları daha fazladır
 

Belediyecilik ve siyasetin kadınsallaşması
Laura Roth & Kate Shea Baird

Liderlik açısından bakıldığında, yeni kolektif modellerin yaratılmasına öncülük edenlerin belediye hareketleri olması dikkat çekicidir. Kürt özgürlük hareketi bu konuda özellikle ilerlemiş durumda - tüm liderlik pozisyonları kadın ve erkekler arasında paylaşılıyor (örneğin şehirlerde kadın ve erkek belediye eş başkanları bile var). Bu hem yürütme gücünün erkeklerin elinde toplanmasını önlüyor hem de yürütme gücünün kullanılma şeklini değiştiriyor

Yası tutulamayanlar; Kürt kadın kolberler
Gordyaen Benyamin Jermayi

"Kadın Kolberlerin yaşamları gözlemlendiğinde, cinsiyet kimlikleri, milliyetleri, dinleri ve sosyal sınıflarının onları nasıl sistem tarafından yaşamları önemsiz, ölümleri ise Judith Butler'ın deyimiyle 'yas tutulamaz' olarak görülen alt sınıf vatandaşlar safına ittiği görülüyor. (...) Kürt kadın Kolberlerin ölümleri ve yaralanmaları, çektikleri acılar ve maruz kaldıkları baskılar, hayatları bu kadar yüksek düzeyde görünmezlik ve yokluğa maruz kalırken nasıl yas tutmaya değer olabilir?"

Namibya'da kültür, devlet ve din arasında cinsiyete dayalı şiddetle yüzleşme
Jermine April

Yapısal şiddet kültür, din ve devlet tarafından pekiştirilen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklanmaktadır. Kültürel ve dini kurumlar ideolojiler ve uygulamalar yoluyla yapısal şiddeti normalleştirirken, siyasi ve hukuki söylemler de dini ve kültürel inançlara dayanan ataerkilliği desteklemektedir

Leyla Xalid: İşgal altında bir halk için birlik bir silahtır
Capire

"Biz Netanyahu'nun söylediklerinden korkmuyoruz, onlar korkuyorlar çünkü Filistinliler umutlu, hayallerini mücadele ederek gerçekleştirecekler."

Rojhilat'ta kaçırıldı: İran'ın Werîşe Muradî'yi kaçırması
Hawzhin Azeez

Bu yazıda, Werîşe Muradî ve onun gibi birkaç kişinin daha adını öğreneceksiniz. Ancak bunlar, kaybolmaları, kaçınılmaz işkenceleri ve olası infazları uzun benzer vakalar silsilesindeki bir başka istatistik olarak görülmesi gereken rastgele isimler ve yüzsüz kadınlar değil. Bunlar kadınlar, özlemleri, umutları ve arzuları olan insanlar. Kendileri ve kendileri gibi olanlar için daha iyi bir yaşam hayal etmeye cesaret eden kadınlar

Filistinli Feminist Khdeir: Bu işgalin sona erdiğini görmek için hayatımın sonuna kadar savaşacağım
Capire

"Dünyanın her yerinde savaşma hakkımız var, çünkü topraklarımız işgal altında. İsrail toprağı değil. Bizim toprağımız. Topraklarımızı terk etmek zorundalar, çünkü işgal ettiler. Kendilerine ait olmayan evlerde yaşıyorlar. Bu evlerin sakinleri nakledildi, Ürdün'de, Suriye'de, dünyanın her yerindeler. Topraklarına geri dönme hakları var"

Mezoptamya gibi Rojava: Mitoloji yoluyla dayanışma inşa etmek
Katia Lloyd Jones

Kürt direnişi yalnızca medyada yer alan haberlerin gelgitleriyle tanımlanmıyor. Halkının cesareti, hikayelerinin gücü ve kararlılıklarının kuvveti ile ayakta durmaktadır. Yine de Rojava'daki liderlerin Kürt mitolojisi, tarihi ve kültürüne dair hikayeleri kamuoyuna duyurmak için ortak bir çaba göstermesi gerekiyor çünkü ne yazık ki küresel medya Kürt hareketini ancak kendi kuruluşlarının ilgisini çekecek bir hikaye olarak görürse öne çıkaracaktır

Feminist bir politik özne inşa etmek ne anlama geliyor?
Carmen Díaz

Bizi kendi normlarına inandıran bir sistemi artık normal görmemeliyiz. Ayrıca, baskıyı tanıyan ve bundan kimin sorumlu olduğunu, faydalanıcılarını ve nasıl işlediğini bilen eleştirel bir bilinç geliştirmeliyiz

Hatırlamak direnmektir: Jiyan Arşivleri ve Raz Xaidan
Matt Broomfield

'Direniş, arşivleme, belgeleme, hatırlama ve referans verme, Kürtler olarak sadece var olmak için sürdürdüğümüz mücadelemizin ayrılmaz bir parçasıdır. ...Jiyan'da yaptıklarımız, kolektif bir toplum olarak vatansız varoluşumuzun kadın seslerini korumaya, erkeklere verdiğimiz kadar değer verirsek elde edilebileceklerin yanında çok küçük kalır.' 

Çiro Zend'in 'Bir Kürt kahramanının kızının hatıratı' adlı eserinin incelemesi
Sarwa Azeez

Varlığımızı inkar eden devletler tarafından yaşanmış tarihimiz silinmiş Kürtler olarak, acımız hakkında yazılan her kelime hayatta kalmaya devam ettiğimizin bir kanıtıdır

‘Jin jiyan azadî’nin küresel etkisi
Rojin Mukriyan

‘Jin jiyan azadî’ sadece İran rejiminin varlığına meydan okumadı. Aynı zamanda mevcut küresel siyasete, mevcut sosyal, politik, kültürel ve ekonomik yapılara da bir alternatif sunuyor

Bedenlerimizi sömürgesizleştirmek için
María Dolores Marroquín

Üreme emeği, kadınların öznelliğini kontrol etmenin bir yolu olan romantik aşk kurumu üzerinden kurulur. Biz kadınlar aşk için her şeyi yaparız. Bize sevgi dolu olmamız gerektiği fikrini satıyorlar ki bu aslında kendimize bakmazken her zaman başkalarına bakmak anlamına geliyor

Tek çıkış yolu ölüm olduğunda
Reem Abbas

Al-Matama'nın kadınları, erkekler birbirleriyle savaşmayı bitirdiğinde onların peşlerinden geleceklerini biliyorlardı. Halk hikayeleri ve şiirler bize birbirlerini iplerle bağladıklarını ve hatta vücutlarını normalden daha ağır hale getirmek için taş kullandıklarını anlatır. Sonra da Nil Nehri'nde çocuklarıyla birlikte boğuldular